SK

Komfortná klíma pre všetkých
Komponenty na zvlhčovanie vzduchu

Hygienicky zabezpečené zvlhčovacie systémy na najrôznejšie oblasti použitia.

Výhody regulovanej vlhkosti vzduchu:

 • „High End klíma“ v každom ročnom období
 • Zabezpečenie bezporuchovej technológie a procesov
 • Zabránenie vzniku elektrostatického náboja, dôležité v oblasti IT.
 • prípadne zníženie elektrického chladiaceho výkonu

WOLF ponúka na použitie najrôznejších zvlhčovacích systémov konštrukčne a hygienicky vyladené systémové riešenie. Hygienické požiadavky, dostupnosť, čistiaca schopnosť a dodržiavanie všetkých aktuálnych noriem a predpisov sú samozrejme zabezpečené. Môžete očakávať a predpokladať vysoké štandardy:

 • Komory zvlhčovačov vnútri z ušľachtilej ocele
 • Zberná vaňa z ušľachtilej ocele s 3D spádmi na odtok
 • Priezor s možnosťou zatemňovania
 • Svetlá do vlhkého priestoru s kabelážou
 • Veľkoplošné možnosti na údržbu a čistenie

Zvlhčovače prívodu vzduchu NA VEĽMI VYSOKÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY
Parné zvlhčovače

Použitie v prívode vzduchu na regulované zvlhčovanie s kontrolovaným odvodom kondenzátu.
Druckdampfverteiler

Miesto na inštaláciu parných zvlhčovačov na regulované zvlhčovanie vzduchu je v prívode vzduchu. Pritom sa voda vo zvlhčovači uvedie do varu elektrickou energiou alebo plynom a vyparuje sa. Všetky minerálne látky a biologické zložky sa tak odlúčia alebo usmrtia.
Čistá vodná para sa vháňa cez parné dýzy zabudované vo vzduchotechnickej jednotke do prúdu vzduchu, ktorý ju príjme. Vznikajúci kondenzát sa zbiera vo vani z ušľachtilej ocele s trojstranným spádom v bočnom výtoku a kontrolovane sa odvádza.

 • Maximálna hygiena Dá sa plynulo regulovať výkon Nízka strata vody (kondenzátu)
 • Dohrev vzduchu nie je potrebný
 • Krátka stavebná dĺžka
 • Jednoduchá údržba
 • Dá sa použiť voda rôznej kvality

Zvlhčovače prívodu vzduchu pre maximálnu efektívnosť
Vysokotlakové zvlhčovače

Použitie v prívode vzduchu na regulované zvlhčovanie s kontrolovaným odvodom kondenzátu.

Miesto na inštaláciu je v prívode vzduchu na regulované zvlhčovanie vzduchu. Voda sa vo zvlhčovači uvedie do varu elektrickou energiou alebo plynom a vyparuje sa. Všetky minerálne látky a biologické zložky sa pritom odlúčia alebo usmrtia.
Čistá vodná para sa cez parné dýzy zabudované vo vzduchotechnickej jednotke vháňa do prúdu vzduchu, ktorý ju príjme. Vzniknutý kondenzát sa zbiera vo vani z ušľachtilej ocele s trojstranným spádom v bočnom výtoku a kontrolovane sa odvádza.

 • Veľmi hygienický systém, lebo sa nepoužíva obehová voda (osmotická voda)
 • Vysoký výkon zvlhčovania až do 90 % r. v. 
 • Plynulá regulácia výkonu reguláciou otáčok čerpadla zvlhčovača

Zvlhčovače odvodu vzduchu na adiabatické chladenie
Kontaktné zvlhčovače

Kontaktbefeuchter

Použitie v prívode a odvode vzduchu na adiabatické zvlhčovanie. Pitná voda sa pomocou čerpadlovej stanice rozvádza na odparovacie plochy zabudované vo vzduchotechnickej jednotke. Predtým zohriaty privádzaný vzduch resp. teplý odvádzaný vzduch preberajú odparenú vodu a adiabaticky sa zvlhčujú.

Odparovacie teleso je antiseptický upravené (ionizáciou striebra). Hygienická bezpečnosť sa dá zvýšiť UV svetlom a odkaľovacím zariadením. Zvyšková voda sa vo vani z ušľachtilej ocele s trojstranným spádom zbiera v bočnom výtoku a kontrolovane sa odvádza.

 • vhodné na adiabatické chladenie odvodu vzduchu
 • nie je potrebná úprava vody
 • vysoký výkon zvlhčovania až do 90 % r.v.
 • úplné vyprázdňovanie cez 3D vaňu z hliníka alebo ušľachtilej ocele
 • vnútorný plášť z ušľachtilej ocele
 • dobrý prístup cez veľkorysé revízne dvere na uľahčenie údržby
 • s priezorom so zatemňovaním