SK

Efektívna súhra
VENTILÁTORY A HNACIE SYSTÉMY WOLF

Najmodernejšia ventilátorová technika na maximálnu energetickú efektívnosť

Na optimálnu prevádzku zariadenia má výber najvhodnejšieho hnacieho systému rozhodujúci význam. Okrem dodržania noriem a predpisov sú špecifické prevádzkové požiadavky rozhodujúce pri výbere najlepšieho systému. WOLF ponúka na každý prípad použitia optimálne riešenie a podporuje vás pri realizácii vášho konceptu zariadenia.

EC VENTILÁTORY S VOĽNÝM OBEŽNÝM KOLESOM

Optimálne efektívne a integrovane regulovateľné. Eergetická efektívnosťou IE4 triedu vyššie než požaduje norma.
K3G400 stehend silber

Tieto vnetilátory sa dajú použiť aj pri malých prietokoch vzduchu do cca 30 000 m³/h a sú ľubovoľne odstupňované ako fanwall. Vzájomné zapojenie viacerých ventilátorových jednotiek vo fanwall má okrem vysokých prietokov vzduchu aj ďalšie výhody ako malé nároky na priestor a redundancia. Extrémne tichý chod tohto typu ventilátorov daný konštrukciou nevytvára takmer žiadne emisie hluku z telesa.

 • Trieda energetickej efektívnosti IE4.
 • Vysoko efektívna systémová účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení
 • Integrovaný PID regulátor na plynulú reguláciu výkonu 0 – 100 % elektronicky komutovaných synchrónnych motorov bez straty výkonu,
 • jednoduchá a presná regulácia výkonu pomocou zariadenia na meranie prietoku vzduchu,
 • maximálna bezpečnosť prevádzky a nenáročná údržba priameho náhonu,
 • nízka hlučnosť,
 • malá stavebná dĺžka
 • Vysoké výkony "ventilátorovou stenou"
 • k dispozícii je aj bezúdržbový hnací systém s malým opotrebovaním a dlhou životnosťou.
 • Maximálne tichý chod, takmer bez emisií hluku z telesa.

AC-/DC-VENTILÁTOR
RADIÁLNY VENTILÁTOR S VOĽNÝM OBEŽNÝM KOLESOM

AC PM

V oblasti výkonu cca do 5 kW sa dá frekvenčný menič na reguláciu otáčok zabudovať priamo na motor.

 • AC- alebo DC-motory na plynulú reguláciu výkonu frekvenčným meničom
 • Jednoduchá a presná regulácia výkonu pomocou zariadenia na meranie prietoku vzduchu
 • Maximálna bezpečnosť prevádzky a nenáročná údržba priameho náhonu Malá stavebná dĺžka.
 • V ponuke vyhotovenia ATEX, špeciálny odvod vzduchu
 • Frekvenčný menič ako príslušenstvo

Hybridné PM-ventilátory

 • Kompaktná konštrukcia radiálnych ventilátorov
 • Kombinované s funkciou klasických skriňových ventilátorov
 • Jedinečná geometria vedenia vzduchu a skrine
 • Mimoriadne vysoká úspora energie

Fanwally

 • Určené na vysoké vzduchové výkony
 • Hygienické, voľné podlahy aj pri vysokých vzduchových výkonoch
 • Extrémne krátke stavebné dĺžky
 • Perfektné rozdeľovanie prúdu vzduchu na ďalšie sekcie (nahrádza difúzor)