SK

REDUKCIA HLUKU KULISAMI
TLMIČE HLUKU WOLF

Kulisy s minerálnym vláknom a optimalizovaným prúdením pre vzduchotechnické zariadenia.

Jednotky tlmičov hluku majú minimalizovať vyžarovanie hluku do siete kanálov alebo do okolia, ktorý vytvárajú ventilátorové jednotky a prúdiaci vzduch. Použitím rôznych dĺžok tlmičov a šírok kulís sa môže súčasne dosiahnuť a optimalizovať podľa všetkých požiadaviek nízka tlaková strata a emisie hluku do kanálového systému.

KG Top Schalldämpfer
  • Oderuvzdornosť vláken do 20 m/s vďaka krytiu vysoko kvalitným skleným hodvábom.
  • Impregnované na zabezpečenie odolnosti proti hnilobe a odpudivosti vody.
  • Nehorľavé podľa DIN 4102 A2.
  • Maximálna trvalá teplota do 100 °C.
  • Špecifikácia hlukových údajov pre projekty podľa konfiguračného programu WOLF schváleného TÜV a Eurovent.
  • Vysoká flexibilita vďaka dĺžkovej a šírkovej variabilite.
  • Nízka tlaková strata pri optimalizovanom útlme hluku odladením pomeru škár/kulís.

Hygienicky optimalizované:

  • zónami podlahy bez vertikálnych škár
  • ľahkým čistením kulís
  • jednoducho demontovateľnými kulisami