SK

TESNENIE NA HRANICI MOŽNOSTÍ
WOLF SuperSeal

Nanovo zadefinované kritériá

Tesniaci systém WOLF SuperSeal dosiahol doteraz nevídanú tesnosť na všetkých kritických miestach klimatizačnej jednotky. A to predovšetkým vďaka labyrintovému tesniacemu systému, ktorým sa dosahuje tesnosť 98 % (podľa VDI 3803/5). Zatiaľ čo sa to muselo v minulosti zohľadniť pri návrhu ventilátora prídavným prietokom privádzaného a odpadového vzduchu, teraz to už nie je potrebné.

Všetky výhody na prvý pohľad:

  • Štandardne vo všetkých klimatizačných jednotkách WOLF, mimoriadna hygiena vďaka tesnej skrini: žiadne nasávanie nečistôt z okolia inštalácie, bez bajpasu filtra, bez bajpasu výmenníka tepla, žiaden neželaný vzduch z okolia v jednotke