SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

TESNENIE NA HRANICI MOŽNOSTÍ
WOLF SuperSeal

Nanovo zadefinované kritériá

Tesniaci systém WOLF SuperSeal dosiahol doteraz nevídanú tesnosť na všetkých kritických miestach klimatizačnej jednotky. A to predovšetkým vďaka labyrintovému tesniacemu systému, ktorým sa dosahuje tesnosť 98 % (podľa VDI 3803/5). Zatiaľ čo sa to muselo v minulosti zohľadniť pri návrhu ventilátora prídavným prietokom privádzaného a odpadového vzduchu, teraz to už nie je potrebné.

Všetky výhody na prvý pohľad:

  • Štandardne vo všetkých klimatizačných jednotkách WOLF, mimoriadna hygiena vďaka tesnej skrini: žiadne nasávanie nečistôt z okolia inštalácie, bez bajpasu filtra, bez bajpasu výmenníka tepla, žiaden neželaný vzduch z okolia v jednotke