SK

Kompletne nakáblovanie
všetkých rozvádzačov

priamo zo závodu WOLF!

Nielen pri kompaktných jednotkách, ale aj pri každej inej jednotke WOLF ponúkame kompletné nakáblovanie, ktoré vrelo odporúčame všetkým účastníkom stavby. Preč sú časy, keď sa kabeláž „zmajstrovala“ priamo na stavbe, mimochodom často za nepriaznivých podmienok. Naše priemyselné štandardy umožňujú bezchybnú a optimálnu inštaláciu všetkých elektrických vedení, pričom sa nepoškodí skriňa. Prenikaniu vlhkosti, najmä vo vonkajšom prostredí, zabraňujú inovatívne riešenia. Pripájanie na svorkovnicu zabezpečuje navyše čisté rozhranie medzi časťami inštalácie - najlepšie výsledky sa dosahujú len v spojení s reguláciou WOLF.

Čisto a exaktne

Pracujeme s vysokým nasadením napríklad na tom, aby sme našli perfektné umiestnenie snímačov. Len tak môžu vysoko kvalitné komponenty priniesť maximálnu efektívnosť. Na stavbe inštalované snímače a senzory sa spravidla neumiestňujú na ideálnom mieste, čo môže viesť k strate efektívnosti alebo k celkovým poruchám funkčnosti. Klimatizačná jednotka budúcnosti je kompletne nakáblovaná a dodáva sa na stavbu spolu s reguláciou – prirodzene „Made by WOLF“.