SK

CHLADENIE A
TECHNIKA TEPELNÉHO ČERPADLA

Optimalizované podľa použitia a projektu, energeticky efektívne agregáty chladiacich a tepelných čerpadiel. Variantne ako zostava kompresorov s plynulou alebo viacstupňovou reguláciou (DR/IKS/IK)

Často sú stabilné teploty a optimálna vnútorná klíma rozhodujúce pre výkonnosť, pohodu a prevádzkovú bezpečnosť. S individuálnou a výkonnou chladiacou technikou WOLF dostanete kompletné efektívne riešenia, ktoré sú perfektnou kombináciou investičných a prevádzkových nákladov, úspory miesta na zabudovanie a prevádzkovej bezpečnosti.

Vysokú kvalitu a flexibilitu pri všetkých individuálnych požiadavkách použitia priebežne zabezpečuje oddelenie chladenia WOLF už vo výrobe. Ale aj pri projektovaní, realizácii a prevádzke vašich chladiacich aplikácií sa môžete spoľahnúť na kompetentného a silného partnera!

TECHNIKA CHLADIACEHO A TEPELNÉHO ČERPADLA Variantne ako zostava kompresorov s plynulou alebo viacstupňovou reguláciou (DR/IKS/IK)

Ako odborník na systém vám Wolf ponúka najrôznejšie varianty vyhotovenia KG Top s technikou chladiacich a tepelných čerpadiel na každú potrebu:
 • Chladiace agregáty na chladenie alebo odvlhčovanie.
 • Kompletne integrované chladenie s kondenzačným registrom v odpadovom vzduchu alebo aj s externým kondenzátorom.
 • Interné alebo externé potrubia chladenia vždy podľa zákazníkom špecifikovanej zostavy jednotky.
 • Jednotky s prepínaním tepelného čerpadla na chladenie/vykurovanie.
 • Využitie odpadového tepla v prívode vzduchu pri odvlhčovacích jednotkách (dohrievací register).
 • Tepelné čerpadlá v odvode vzduchu na prenos odpadového tepla do vodného média.
 • Špeciálna jednotka do priestorov s celoročným tepelným zaťažením.
 • Bazénové jednotky s bazénovým kondenzátorom alebo bez neho.
KG Top Kälte

„Cool“ výhody zjavné na prvý pohľad

Chladiace zariadenie sa kompletne zabuduje do hlukovo izolovanej prázdnej komory KG Top v odvode vzduchu centrálnej vetracej jednotky. Dá sa bez problémov zabudovať dodatočne aj do cudzích jednotiek. Integrované chladiace agregáty WOLF ponúkajú niekoľko dôležitých výhod, ktoré by ste mali zohľadniť pri projektovaní.

 • Zladené technické komponenty chladenia a regulácie.
 • Jasné hranice záruky, najmä v spojení s rozvádzačom celej jednotky WOLF.
 • Systémy s plynulou reguláciou výkonu (digitálna technológia Scroll prípadne frekvenčný menič).
 • Vysoké hodnoty výkonu (EER/COP) a účinnosti.
 • Žiadne energetické straty vody ako sprostredkovateľského média.
 • Kombinácia s adiabatickým chladením odvádzaným vzduchom.
 • Priestorové úspory – ďalšia vonkajšia jednotka na výrobu chladu nie je potrebná.
 • Vnútorné jednotky – jednotky na streche nie sú potrebné (ochrana pamiatok).
 • Ošetrenie hygienicky nevyhnutného prúdu vonkajšieho vzduchu.
 • Kompresor v prúde vzduchu – optimálne chladenie kompresora.
 • Zostava kompresorov v samostatnej komore na zlepšenie údržby počas prevádzky (v ponuke).
 • Potrubia chladenia inštalované pri výrobe alebo na stavbe.
 • Údržba zabezpečená výrobcom.

DR ZOSTAVA KOMPRESOROV S DIGITÁLNYM KOMPRESOROM SCROLL, PLYNULÁ REGULÁCIA VO VÝKONOVOM ROZSAHU

Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 10 ‒ 30 kW.

Kompresor/zostava kompresorov je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Tvorí kompaktnú jednotku vrátane nasávacieho a tlakového uzatváracieho ventilu a ohrevu vane kľukového mechanizmu, so zberačom chladiva, sušičom chladiva, priezorom, vysoko-/nízkotlakovým spínačom a elektronickým alebo termostatickým expanzným ventilom.

DR Verdichtersatz

Jednotky s viacerými kompresormi v chladiacom okruhu sú navyše vybavené systémom regulácie oleja, tlakovo preskúšané a vyvákuované aj naplnené ochranným plynom už pri dodávke. Chladiace agregáty WOLF spĺňajú bezpečnostné požiadavky podľa UVV/VGB 20 a boli vyrobené a schválené podľa platných noriem a predpisov.

Rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, skriňa z oceľového plechu, vsadené dvere s gumeným tesnením a obrtlíkovým uzáverom, lakovanie RAL 7035, ochrany, poistky atď. na montážnej doske s kanálmi na kabeláž, hlavným vypínačom a svetelnými kontrolkami na dverách s flexibilným pripojením, kompletne zmontovaný a čiastočne nakáblovaný. Schválený podľa VDE 0660 časť 500, DIN EN 60439-1.

Konečná montáž potrubia chladenia, nakáblovanie chladiarenských komponentov do rozvádzača chladenia a uvedenie zostavy kompresorov na stavbe do prevádzky s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

 • Všetky komponenty patriace k zostave kompresorov sú vo výrobe zabudované do kompletného funkčného celku.
 • Precízna regulácia teploty a efektívna prevádzka.
 • Výkonovo regulovaná zostava kompresorov s veľmi nízkym výkonom v čiastočnom zaťažení (do 10 %).
 • Kompletná bezpečnostná reťaz s kontrolou vysokého a nízkeho tlaku.
 • Vypínanie na odľahčenie siete sa dá realizovať v rozvádzači celej jednotky WOLF.
 • Jednoduchá mechanika a tým odolná, bezporuchová prevádzka.

IK ZOSTAVA KOMPRESOROV S PIESTOVÝMI KOMPRESORMI, VIACSTUPŇOVÝMI (4/6/8 PODĽA VEĽKOSTI)

Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 30 ‒ 350 kW. V ponuke je vyhotovenie ako reverzibilné tepelné čerpadlo.

Kompresor/zostava kompresorov je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Vytvára kompaktnú jednotku vrátane nasávacieho a tlakového uzatváracieho ventilu a ohrevu vane kľukového mechanizmu, so zberačom chladiva, sušičom chladiva, priezorom, vysoko-/nízkotlakovým spínačom a elektronickým alebo termostatickým expanzným ventilom.
Jednotky s viacerými kompresormi v chladiacom okruhu sú okrem toho vybavené systémom regulácie oleja už vo výrobe. Tlakovo preskúšané a vyvákuované aj naplnené ochranným plynom pri dodávke. Chladiace jednotky spĺňajú bezpečnostné požiadavky UVV/VGB 20. Sú vyrobené a schválené podľa platných noriem a predpisov.

IK Verdichtersatz

Rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, skriňa z oceľového plechu, vsadené dvere s gumeným tesnením a obrtlíkovým uzáverom, lakovanie RAL 7035, ochrany, poistky atď. na montážnej doske s kanálmi na kabeláž, hlavným vypínačom a svetelnými kontrolkami na dverách s flexibilným pripojením, kompletne zmontovaný a čiastočne nakáblovaný. Schválený podľa VDE 0660 časť 500, DIN EN 60439-1.

Konečná montáž potrubia chladenia, nakáblovanie chladiarenských komponentov do rozvádzača chladenia a uvedenie súpravy kompresorov do prevádzky na stavbe s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

 • Všetky komponenty patriace k zostave kompresorov sú vo výrobe zostavené do kompletného funkčného celku.
 • Stupňová regulácia teploty a efektívna prevádzka.
 • 4-/6- alebo 8-stupňová zostava kompresorov.
 • Vypínanie na odľahčenie siete je už zabudované v rozvádzači chladenia.
 • Komunikácia s reguláciou celej jednotky Wolf cez zbernicu.
 • Samonosný základový rám – ak sa musí časť kompresorov pri umiestnení rozobrať, zostava kompresorov sa môže premiestniť zvlášť ako jednotlivé komponenty.

IKS ZOSTAVA KOMPRESOROV S PIESTOVÝMI KOMPRESORMI, PLYNULÁ REGULÁCIA VO VÝKONOVOM ROZSAHU

Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 30 ‒ 130 kW. V ponuke je vyhotovenie ako reverzibilné tepelné čerpadlo.

Kompresor/zostava kompresorov je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Je zostavená do kompaktnej jednotky vrátane nasávacieho a tlakového uzatváracieho ventilu a ohrevu vane kľukového mechanizmu, so zberačom chladiva, sušičom chladiva, priezorom, vysoko-/nízkotlakovým spínačom a elektronickým alebo termostatickým expanzným ventilom. Pri viacerých kompresoroch v chladiacom okruhu sú jednotky navyše vybavené systémom regulácie oleja. Tlakovo preskúšané a vyvákuované aj naplnené ochranným plynom pri dodávke. Spĺňa bezpečnostné požiadavky podľa UVV/VGB 20. Jednotky boli vyrobené a schválené podľa platných noriem a predpisov.

IKS Verdichtersatz

Rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, skriňa z oceľového plechu, vsadené dvere s gumeným tesnením a obrtlíkovým uzáverom, lakovanie RAL 7035, ochrany, poistky atď. na montážnej doske s kanálmi na kabeláž, hlavným vypínačom a svetelnými kontrolkami na dverách s flexibilným pripojením, kompletne zmontovaný a čiastočne nakáblovaný. Schválený podľa VDE 0660 časť 500, DIN EN 60439-1.

Konečná montáž potrubia chladenia, nakáblovanie chladiarenských komponentov do rozvádzača chladenia a uvedenie súpravy kompresorov do prevádzky na stavbe s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

 • Všetky komponenty patriace k zostave kompresorov sú vo výrobe zostavené do kompletného funkčného celku.
 • Precízna regulácia teploty a efektívna prevádzka.
 • Výkonovo regulovaná zostava kompresorov s veľmi nízkym výkonom v čiastočnom zaťažení (do cca 20 %).
 • Vypínanie na odľahčenie siete je už zabudované v rozvádzači chladenia.
 • Systém na kontrolu oleja a regulačný systém.
 • Ak sa musí časť kompresorov pri umiestnení rozobrať, zostava kompresorov sa môže premiestniť zvlášť ako jednotlivé komponenty.