SK

WOLF VYSOKOVÝKONNÝ SYSTÉM HKVS
SYSTÉM SO SPOLOČNÝM HYDRAULICKÝM OKRUHOM

Vždy, keď treba stopercentne oddeliť privádzaný a odvádzaný vzduch

Zariadenia HKVS sa používajú predovšetkým vo vzduchotechnických systémoch, v ktorých sú zariadenia na prívod a odvod vzduchu umiestnené oddelene jeden od druhého. Typické sú nemocnice, farmácie alebo čisté priestory. Multifunkčné použitie výmenníkov tepla (teplovodné alebo s primiešavaním studenej vody) sú ďalšími zvláštnosťami vysokovýkonného systému so spoločným hydraulickým okruhom. Pri HKVS ako pri žiadnej inej technológii rekuperácie tepla je pre efektívnosť zariadenia rozhodujúce logika regulácie a kvalita použitých komponentov.

WOLF preto pri vyvinutom systéme HKVS kládol mimoriadny dôraz na prísny výber komponentov. Vo vlastnom skúšobnom laboratóriu sa napríklad inštalované výmenníky tepla pred uvoľnením intenzívne testujú. HKVS WOLF s vlastnou naprogramovanou riadiacou logikou bol pred uvedením na trh testovaný počas dvoch celých vykurovacích období v domácnostiach a WOLF optimalizoval výsledky testov až do uvedenia na trh.

WOLF VYSOKOVÝKONNÝ
SYSTÉM SO SPOLOČNÝM HYDRAULICKÝM OKRUHOM HKVS

Rekuperácia energie systémom WOLF so spoločným hydraulickým okruhom sa deje prenosom energie do výmenníka tepla v odvode vzduchu. Pritom zohriata/ochladená teplonosná kvapalina zohrieva/ochladzuje výmenník tepla v prívode vzduchu a odovzdáva mu svoju energiu.

  • účinnosť cca do 70 %.
  • odvádzaný a vonkajší vzduch sú navzájom úplne oddelené,
  • nie je možný žiaden prenos opotrebovaného odvádzaného vzduchu do prívodu vzduchu,
  • optimálny systém rekuperácie tepla vhodný ako doplnok do starých zariadení,
  • doplnková energia (vykurovanie/chladenie) sa dá multifunkčne využiť,
  • funkcia ochrany proti námraze, absolútne bez silikónov,
  • hygienicky bezchybný (podľa DIN 1946/T4).