SK

EFEKTÍVNE ZÍSKAVANIE TEPELNEJ ENERGIE
ROTAČNÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Flexibilná rekuperácia tepla s malou potrebou priestoru

Rotačné výmenníky tepla patria k rekuperatívnym systémom spätného získavania tepla (WRG). Dajú sa použiť v celom rozsahu prietokov vzduchu. Ich výhodou je, že na malom priestore prenášajú vysoký výkon rekuperácia tepla, víťazi predovšetkým v oblasti väčších prietokov vzduchu. Za svoje univerzálne použitie vďačia rotorom špeciálnej konštrukcie, keďže nosný materiál, stavebná hĺbka, výška vĺn a priemer sú voliteľné parametre. Rekuperácia energie s prenosom alebo bez prenosu vlhkosti závisí od voľby nosného materiálu a jeho povrchovej úpravy.

KONDENZAČNÝ ROTAČNÝ VÝMENNÍK TEPLA

Kondenzačný rotor pozostáva z akumulačnej hmoty rotora, ktorá prenáša teplo. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Jedna polovica rotora sa nachádza v odvode a druhá v prívode vzduchu. V zimnej prevádzke sa akumulačná hmota v odvode vzduchu týmto vzduchom zohrieva. Pomalým otáčaním rotora okolo centrálnej osi sa tepelná energia odovzdáva čerstvému vzduchu, čím sa zohrieva.

 • Účinnosť do 85 %.
 • Rotačný výmenník tepla sa vyznačuje vysokým stupňom prenosu na malom priestore.
 • Vďaka vysokej flexibilite sa využíva v mnohých oblastiach.
 • Ďalej sa vyznačuje plynulou reguláciou výkonu otáčkami rotora, funkciou letného bajpasu zastavením rotora, nízkou tlakovou stratou, efektom samočistenia v režime prevádzky, kontinuálnou prevádzkou, lebo nie je potrebný bajpas na odmrazovanie.

ENTALPICKÝ ROTOR
ROTAČNÝ VÝMENNÍK TEPLA

Akumulačná hmota rotora má hygroskopický povrch a podporuje okrem prenosu energie aj prenos vlhkosti. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Jedna polovica rotora sa nachádza v odvode a druhá v prívode vzduchu. V zimnej prevádzke sa akumulačná hmota v odvode vzduchu týmto vzduchom zohrieva. Hygroskopický povrch rotora prijíma zároveň skondenzovanú vodnú paru. Pomalým otáčaním rotora sa tepelná energia a odparovaná voda odovzdáva chladnému, suchému a čerstvému privádzanému vzduchu.

 • Účinnosť do 85 %
 • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore,
 • možnosť prenosu vlhkosti,
 • mnoho oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite,
 • plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora,
 • funkcia letného bajpasu zastavením rotora,
 • nízka tlaková strata, efekt samočistenia v režime prevádzky,
 • kontinuálna prevádzka,
 • lebo nie je potrebný bajpas na odmrazovanie.

SORPČNÝ
ROTAČNÝ VÝMENNÍK TEPLA

Akumulačná hmota sorpčného rotora má hygroskopický povrch a umožňuje celoročný prenos tepla a vlhkosti. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Jedna polovica rotora sa nachádza v odvode a druhá v prívode vzduchu. V zimnej prevádzke sa akumulačná hmota v odvode vzduchu týmto vzduchom zohrieva. Hygroskopický povrch rotora prijíma zároveň skondenzovanú vodnú paru. Pomalým otáčaním rotora sa tepelná energia a odparovaná voda odovzdáva chladnému, suchému a čerstvému privádzanému vzduchu. Tento proces môže prebiehať aj v opačnom smere. Preto je sorpčný rotor ideálny aj na letnú prevádzku. Tento režim prevádzky umožňuje dosiahnuť enormnú úsporu drahej chladiacej energie.

 • Účinnosť do 85 %.
 • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore,
 • možnosť prenosu vlhkosti/odvlhčovania,
 • mnoho oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite,
 • plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora,
 • funkcia letného bajpasu zastavením rotora,
 • chladenie v letnej prevádzke,
 • nízka tlaková strata,
 • efekt samočistenia v režime prevádzky,
 • kontinuálna prevádzka,
 • lebo nie je potrebný bajpas na odmrazovanie.