SK

EFEKTÍVNE ZÍSKAVANIE TEPELNEJ ENERGIE
DOSKOVÉ VÝMENNÍKY TEPLA WOLF

Optimálne riešenie vzduchotechnických jednotiek s rekuperáciou tepla v oblasti malých a stredných prietokov vzduchu.

Doskové výmenníky tepla patria k rekuperatívnym systémom spätného získavania tepla (WRG). Ich oblasťou použitia sú predovšetkým vzduchotechnické zariadenia (VZT) s malými a strednými prietokmi vzduchu. Doskové výmenníky tepla sú mimoriadne vhodné vtedy, keď sa požaduje robustnosť, nízke náklady na údržbu a vysoká účinnosť, ale bez prenosu vlhkosti do prívodu vzduchu.

PROTIPRÚD
DOSKOVÝ VÝMENNÍK TEPLA

Technicky a ekonomicky efektívne využiť už raz vyrobené teplo alebo chlad je nielen ekologické a udržateľné, ale nadovšetko výhodné pre prevádzkovateľa a investora vzduchotechnických zariadení.

 • Účinnosť do 90 %
 • Doskový výmenník tepla je bezpečný, nehrozia mu výpadky, a nenáročný na údržbu, keďže nemá žiadne pohyblivé časti.
 • Bez prenosu vlhkosti a zápachov.
 • K dispozícii je plynulá regulácia výkonu pomocou zabudovaného bajpasu s letným obtokom.
 • Je vhodný na adiabatické chladenie odvádzaným vzduchom.
 • Má funkciu ochrany proti námraze.
 • Vďaka špeciálnym hliníkovým doskám sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti korózii. Je absolútne bez silikónov.
 • Má veľmi vysokú úroveň hygieny 

VYSOKOVÝKONNÝ KRÍŽOVÝ VÝMENNÍK TEPLA (KGXD) DOSKOVÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Technicky a ekonomicky efektívne využiť už raz vyrobené teplo alebo chlad je nielen ekologické a udržateľné, ale nadovšetko výhodné pre prevádzkovateľa a investora vzduchotechnických zariadení. Vysoko efektívne doskové výmenníky tepla WOLF so stupňom rekuperácie tepla do 80 % pre malé a stredné prietoky vzduchu sa vyznačujú najmä veľmi vysokou prevádzkovou bezpečnosťou a súčasne nízkymi nadobúdacími nákladmi.

 • Účinnosť do 80 %.
 • Doskový výmenník tepla je bezpečný, nehrozia mu výpadky, a nenáročný na údržbu, keďže nemá žiadne pohyblivé časti.
 • Bez prenosu vlhkosti a zápachov.
 • K dispozícii je plynulá regulácia výkonu pomocou zabudovaného bajpasu s letným obtokom.
 • Je vhodný na adiabatické chladenie odvádzaným vzduchom.
 • Má zabudovanú cirkuláciu vzduchu a funkciu ochrany proti námraze.
 • Vyznačuje sa nízkymi tlakovými stratami a je odolný proti teplote do 80 °C.
 • Vďaka špeciálnym hliníkovým doskám sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti korózii.
 • Je absolútne bez silikónov.
 • Má veľmi vysokú úroveň hygieny.