SK

Skoro nič sa nestratí
Systémy rekuperácie tepla

Technicky a ekonomicky efektívne využiť teplo, vlhkosť a chlad, ktoré sú už k dispozícii, sa dá použitím individuálne prepočítaných a podľa potrieb vyladených systémov rekuperácie energie. Tým sa natrvalo znižuje potreba primárnej energie, čo pozitívne ovplyvňuje návratnosť zariadenia. Potrebné výkony, ktoré sa musia inštalovať, sa môžu výrazne redukovať a znížiť tak investičné a prevádzkové náklady. V mnohých národných a medzinárodných normách a predpisoch je už použitie systémov rekuperácie energie predpísané ako povinné a treba ho preukázať!