SK

Inteligentne premyslené už vopred
Regulačné systémy Wolf

Regulácia rozhoduje o optimálnej prevádzke klimatizačných a vetracích systémov. Riadiaci systém WOLF WRS-K zvyšuje komfort obsluhy, zabezpečuje najvyššiu energetickú efektívnosť a umožňuje individuálnu konfiguráciu systému.

V zostave z modulu klimatizácie/vetrania KLM, ovládacieho modulu BMK a diaľkového ovládania BMK-F sa používajú v jednotkách CKL, CRL, CFL, AHU TE, KG TOP a KG Flex. Rozširujúce moduly KLM-E umožňujú bezproblémové doplnenie alebo rozšírenie funkčnosti (napríklad zvlhčovanie, adiabatické chladenie atď.). Rôzne karty rozhrania umožňujú okrem toho komunikáciu s riadiacim systémom budovy (napr. cez BacNet alebo KNX).

Na používateľsky jednoduché uvedenie do prevádzky je riadiaci systém nakonfigurovaný podľa špecifikácie zariadenia a individuálnych požiadaviek zákazníka už vo výrobnom závode pomocou asistenta konfigurácie WOLF. Prevádzkovateľ si nastaví už iba požadované spínacie časy a hodnoty, a je to.

WOLF WRS-K

Kľúčové údaje WRS-K:

  • Softvér, ktorý sa konfiguruje individuálne podľa špecifikácie zariadenia
  • Dokonalá súhra medzi klimatizačnou jednotkou a reguláciou
  • Na vyžiadanie sú k dispozícii špeciálne programy
  • Výrobcom je naprogramovaná aplikácia regulácie, optimálne zladená s konfiguráciou jednotky
  • Dodatočné rozšírenie funkcie sa dá hocikedy dokonfigurovať pomocou ovládacieho modulu
  • Ovládací modul BMK s textovým displejom v 24 jazykoch
  • Na vyžiadanie sa dá ponúknuť aj regulácia Siemens climatix
  • Jednoduché pripojenie na internet pomocou WOLF Link pro

Čisté a exaktné

Pracujeme s vysokým nasadením napríklad na tom, aby sme našli dokonalé umiestnenie snímačov. Len tak môžu vysoko kvalitné komponenty priniesť maximálnu efektívnosť. Na stavbe inštalované snímače a senzory sa spravidla neumiestňujú na ideálnom mieste, čo môže viesť k strate efektívnosti alebo k celkovým poruchám funkcie. Klimatizačná jednotka budúcnosti je kompletne nakáblovaná a dodáva sa na stavbu s reguláciou – prirodzene „Made by WOLF“.

Kompletná kabeláž
priamo od nás

Nielen pri kompaktných jednotkách, ale aj pri každej inej jednotke WOLF ponúkame kompletné nakáblovanie, ktoré vrelo odporúčame každému účastníkovi stavby. Preč sú časy, keď sa kabeláž „zmajstrovala“ priamo na stavbe, mimochodom často za nepriaznivých podmienok. Naše priemyselné štandardy umožňujú bezchybnú a optimálnu inštaláciu všetkých elektrických vedení bez poškodenia skrine. Aj prenikaniu vlhkosti, najmä vo vonkajšom prostredí, zabraňujú inovatívne riešenia. Pripájanie na svorkovnicu zabezpečuje navyše čisté rozhranie medzi jednotlivými časťami inštalácie ‒ najlepšie výsledky sa dosahujú len v spojení s reguláciou WOLF.