SK

Technológie & Komponenty

V našich klimatizačných jednotkách sa od skríň až po jednotlivé komponenty spoliehame na najinovatívnejšie technológie. Prirodzene, ak si to zákazník želá, dodávame naše produkty aj kompletne zapojené vrátane regulácie a rozvádzača.