SK

WOLF 2-Minútový konfigurátor
Vysokou rýchlosťou ku klimatizačnej vzduchotechnickej jednotke

Zadaním niekoľkých parametrov za 2 minúty k základnej konfigurácii!
Icons 2 Min-BIM

Páčilo by sa vám, keby sa dal skrátiť čas na prvý návrh vzduchotechnického zariadenia? Keby sa po zadaní objemového prietoku, rýchlosti a teplôt vzduchu mohlo automaticky nakonfigurovať vhodné zariadenie so zobrazením všetkých technických údajov a tried účinnosti? S 2-minútovým konfigurátorom WOLF žiaden problém.


Osloví na prvý pohľad:

  • Potrebných je len niekoľko základných parametrov
  • Výber variantných požadovaných komponentov (ohrievač, chladič, tlmič hluku atď.)
  • Výstup exportovateľných súborov ako AutoCAD, technické výkresy v PDF, popisné texty, dodacie lehoty, technické údaje vrátane transportných rozmerov, hmotnostných údajov atď.
  • Zhrnutie všetkých tried účinnosti podľa STN EN 1886
  • BIM-ready: výstup cez prehliadač WOLF BIM v programe Revit
  • Kompatibilný so smartfónom alebo tabletom na použitie na stavbe