SK

KOMFORTNÁ PLOCHÁ VETRACIA JEDNOTKA
CFL-EC

Riešenie WOLF na riadené vetranie a odvetrávanie moderných budov.

Jednotky CFL s kompaktnou stavebnou výškou sú ideálne na zabudovanie do podhľadov. V prívodných a odvodných jednotkách CFL sú použité komponenty zodpovedajúce čoraz náročnejším predpisom týkajúcim sa hygieny vzduchu v budovách.

Pomocou prívodných jednotiek sa do miestností nepretržite privádza filtrovaný vonkajší vzduch v dostatočnom, plynulo regulovanom množstve. Efektívne ohrievače vzduchu sa pritom starajú o požadované priestorové teploty.
Odvodnými jednotkami CFL sa z priestoru odsáva plynulo regulovaný prietok opotrebovaného vzduchu, zaťaženého napríklad CO2 a likviduje sa ako odpadový vzduch. Použitím najnovšej technológie EC motorov sa dajú u prívodných a odvodných jednotiek CFL podstatne znížiť energetické náklady.

KOMFORTNÁ PLOCHÁ VETRACIA JEDNOTKA CFL-EC

Mimoriadne plochá jednotka s najvyššou efektívnosťou
  • Prívodné a odvodné jednotky plochej konštrukcie, koncipované na stropnú montáž s praktickou obsluhou zdola.
  • Prívodné jednotky s teplovodným ohrievačom Cu/AL vrátane protimrazovej ochrany.
  • Prívodné jednotky sú vybavené kompaktným kazetovým filtrom – trieda kvality F7 ‒ so štandardne integrovanou kontrolou filtra.
  • Ventilátory majú voľné obežné koleso, plynulú reguláciu s EC technikou.
  • Kompaktná konštrukcia do 3 500 m³/h.
  • Ventilátory sú elektricky pripojené na vonkajšiu skriňu svorkovnice na rýchle, nekomplikované uvedenie do prevádzky.
  • K dispozícii je široká ponuka príslušenstva. Jednotky spĺňajú všetky relevantné normy a smernice ako napr. VDI 6022, VDI 3803 a nariadenia ErP.