SK

MODULÁRNE JEDNOTKY
WOLF KG TOP A AHU-TE

Krok za krokom k požadovanej jednotke.

Modulárna konštrukcia radu jednotiek KG Top a AHU-TE umožňuje zostaviť jednotku za veľmi krátky čas z 31 typových veľkostí. Tu sú zladené výhody sériovej výroby s flexibilitou individuálnej konfigurácie.

Ak je potrebný ešte vyšší stupeň individuality, sú k dispozícii jednotky radu KG Flex – naše zariadenia na mieru.

V našej brandži jedinečné spojenie softvéru a produkcie umožňuje vysokú flexibilitu pri konfigurácii jednotiek a súčasne efektívnu výrobu s mimoriadne krátkymi reakčnými časmi a dodacími lehotami.

V každom module sa skrýva vyše 50-ročné know-how: spájame chytré a konštrukčne výhodné riešenia s najmodernejšími technológiami na dosiahnutie maximálnej efektívnosti. Nestačí použiť vždy len najnovšiu generáciu ventilátorov a rekuperačných systémov, ale treba urobiť aj krok vpred. Tak ako pri našich kompaktných jednotkách môžu byť i tieto jednotky vybavené kompletnou reguláciou a elektroinštaláciou, samozrejme, na ovládanie cez aplikáciu a počítač.

Manipulácia na stavbe je vďaka technológiám WOLF ako Easy Lifting detskou hračkou. Najväčší dôraz kladieme na ľahkú manipuláciu pri preprave, jednoduchú spájaciu techniku a montáž, ktoré nielenže šetria čas, ale zaručujú aj bezchybnú funkčnosť a maximálnu hygienu vo vnútri jednotky.

Klimatizačné jednotky môžete samozrejme dostať aj vo vyhotovení „Plug and Play“: na základovom ráme je zmontovaná celá jednotka vrátane regulácie a kabeláže. Stručne povedané: stačí ju umiestniť, pripojiť elektriku a kanály, a je to! Na vyžiadanie sa môže do klimatizačnej jednotky integrovať aj zdroj tepla a zdroj chladu, ktoré tiež vyrába WOLF.

„Aj oči stavajú“ – naše jednotky sa na želanie zákazníka môžu stať neviditeľné: stačí len pre klimatizačné jednotky WOLF radu KG Top a AHU-TE vybrať vhodný odtieň RAL tón v tóne. Vtedy fasáda a strecha takmer splynú s klimatizačnou jednotkou, čo presvedčí nielen investorov a architektov.

Dodržiavanie všetkých relevantných predpisov a noriem je pre WOLF samozrejmosťou. Okrem toho sú naše jednotky radu AHU-TE certifikované podľa požiadaviek Eurovent. Vďaka našim medzinárodným skúsenostiam môžeme spolu s odbornými poradcami realizovať aj projekty v zahraničí.

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY NA NAJVYŠŠIU EFEKTÍVNOSŤ WOLF KG-TOP

Všetky vlastnosti v prehľade

Vzduchotechnické jednotky WOLF šité na mieru do administratívnych budov, hotelov, priemyselných podnikov, obchodných priestorov alebo nemocníc

  • Tiché, efektívne EC motory kombinované s ventilátorovými obežnými kolesami najnovšej generácie.
  • Vreckové filtre bez kontaktu s podlahou – voľne sa vznášajúce, preto stopercentne hygienické bez stôp po vlhkosti alebo korózii na podlahových plechoch.
  • Vysoko efektívne protiprúdové doskové výmenníky tepla alebo krížové výmenníky tepla so stupňom prenosu tepla do 90 % (bez kondenzácie).
  • Vysoko efektívne rotačné výmenníky tepla (RVT) so stupňom prenosu tepla a vlhkosti nad 90 % a doteraz nedosiahnuteľným stupňom tesnosti 98 % podľa VDI 3803/5.
  • Dodanie sa aj s integrovanými zdrojmi chladu; variantne vedľa seba stojace, plynulo regulovateľné splitové jednotky na vykurovanie a chladenie.
  • Dodanie  ako energocentrála, ktorá sa skladá zo vzduchotechnickej jednotky s rekuperačným systémom, integrovaného kotla, plynulo regulovateľného tepelného čerpadla ako zdroja chladu.
  • Nová regulácia na vetranie krytých plavární umožňuje ich efektívne odvlhčovať. Potrebu tepla pokrýva rekuperačný systém podporovaný teplovodným registrom.
  • Jednotky sa dajú navrhnúť pomocou dvojminútového konfigurátora.
  • Využívanie súborov BIM.