SK

ZABUDOVANÉ ZDROJE TEPLA A CHLADU INTEGROVANÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ

V poslednom čase je trendom využívať na výrobu tepla a chladu kompresorový proces. Má to zmysel z hľadiska primárnej energie, ktorá je prakticky dostupná. Na bezproblémovú prevádzku je potrebná vysoká úroveň know-how – nakoniec nikto by sa nemal zdržiavať v príliš studených alebo prehriatych miestnostiach.

Okrem mnohoročných skúseností v oblasti chladiacej techniky sa WOLF môže spoliehať aj na najmodernejšie technológie v procese chladenia, ktoré sú dokonale zladené s reguláciou klimatizačných jednotiek WOLF. K dispozícii sú napr. invertorové kompresory Scroll, ktoré sa dajú regulovať v širokom výkonovom rozsahu – čo je mimoriadne dôležité pri použití EC ventilátorov, ktoré sa môžu riadiť podľa koncentrácie CO2. K dispozícii sú modulárne, ale aj kompletné individuálne riešenia zladené s príslušným použitím. K dispozícii sú riešenia Plug and Play, ktoré stačí na mieste len pripojiť alebo modulárne systémy: WOLF ponúka v oblasti integrovanej kompresorovej techniky celý rad riešení, od malých až po veľké zariadenia.

Výhody:

  • decentrálne, integrované zásobovanie teplom a chladom
  • maximálna efektívnosť využitím tepla v odvode vzduchu
  • Riešenia Plug&Play na mimoriadne rýchlu inštaláciu
  • Široké know-how pri poradenstve a návrhu
  • Výber najmodernejších komponentov
  • Perfektná súhra medzi kompresorom a reguláciou
  • Nehrozí zamrznutie potrubia

Ďalšie technické údaje