SK

NIELEN ČISTÝ, ALE AJ BEZCHYBNÝ
HYGIENICKÉ APLIKÁCIE WOLF

Projektantom a stavebníkom zaručujú jednoduchý návrh, bezproblémové prevzatie a bezpečnú prevádzku v nemocniciach, čistých priestoroch a na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami.

Dôsledné dodržiavanie konštrukčných predpisov

Hygienicky hladké
plochy

  • bez zvyškov, ľahko čistiteľné vnútorné povrchy zariadenia,
  • utesnenie všetkých škár a drážok mikrobiologicky neškodnými tesniacimi materiálmi s uzavretými pórmi

Odnímateľné tesnenia dverí za účelom čistenia

  • Obojstranný prístup ku všetkým zabudovaným dielom
  • Svietidlá a priezory (v ponuke so zatemnením) na údržbu a prevádzku jednotiek

Upínacie rámy filtrov
z ušľachtilej ocele

s vypeneným tesnením, bez škár

Izolovaná
3D vaňa na kondenzát

so všestranným spádom na vyprázdňovanie bez zvyškov.

  • Odlučovač kvapiek s rámom z ušľachtilej ocele, ktorý sa dá pri čistení kompletne rozobrať.
  • Vnútorná podlaha jednotky z ušľachtilej ocele 1.4301
  • Vnútorné steny jednotky a strop majú ochranu práškovou farbou (v ponuke ušľachtilá oceľ 1.4301)

Upínacie rámy filtrov a zasúvacie lišty
z ušľachtilej ocele 1.4301

  • Filtre triedy F6–F9, H10–H13 s certifikátom

Ohrievače
z CuAl

s rámom chráneným náterom alebo z ušľachtilej ocele 1.4301 a s rozstupom lamiel min. 2,0 mm

  • Chladič z CuAl s rámom z ušľachtilej ocele 1.4301, a zberačom z medi, s potiahnutými lamelami s rozstupom min. 2,5 mm
  • EC ventilátory s voľným obežným kolesom v hygienickom vyhotovení s potiahnutým obežným kolesom, kompletne prístupné a ľahké na čistenie