SK

OCHRANA PROTI EXPLÓZII
CERTIFIKOVANÝ ATEX

Rozsiahla analýza rizík a nebezpečenstiev je základom efektívnych opatrení pri ochrane proti explózii.

Klimatizačné jednotky WOLF s certifikátom ATEX podľa smernice 94/9/ES zaručujú ochranu pred rôznymi druhmi zdrojov vznietenia ako statická elektrina, nedovolené zohriatie povrchov, mechanické iskrenie, plameň, horúce plyny, blesk a adiabatická kompresia. Klimatizačné jednotky WOLF sú ideálne na bezpečné používanie vo výbušnom prostredí.

Smernica ATEX zaväzuje výrobcu, aby vykonal analýzu rizík jednotky, definoval špecifické oblasti použitia a poskytol nezávislé vyhlásenie o zhode. TÜV SÜD potvrdzuje, že spoločnosť WOLF dodržiava smernicu 94/9/EG (ATEX 95) pre jednotky a komponenty na použitie vo výbušnom prostredí v bezpečnostných kategóriách (2G a 3G), teplotných triedach (T1 až T4) resp. zónach použitia (1 a 2).

Okrem smernice ATEX 94/9/EG (ATEX 95) smernica ATEX 1999/92/EG (ATEX 137) ukladá výrobcovi, určiť minimálne požiadavky pre prevádzkovateľa, ktoré musia byť tak isto zahrnuté do projektu. Dodržanie oboch smerníc je od 1. júla 2003 predpísané zákonom vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Špeciálne vlastnosti klimatizačných jednotiek WOLF vo vyhotovení ATEX:

  • Všetky časti skrine a zabudované diely sú elektricky pospájané a vyhotovené s vyrovnaním potenciálu.
  • Vzduchové filtre s certifikátom ATEX a s vodivým filtračným médiom vo vodivom ráme na upevnenie filtrov.
  • Ventilátory s certifikátom ATEX podľa klasifikácie.
  • Všetky zabudované diely (registre, tlmiče hluku, žalúziové klapky, rekuperácia tepla …) sú elektricky pospájané a uzemnené.
  • Nesmú byť použité materiály, ktoré spôsobujú iskrenie alebo elektrostatické nabitie.
  • Všetky zabudované diely sú tak isto vo vyhotovení ATEX.

Dotazník vyvinutý špeciálne spoločnosťou WOLF uľahčuje projektantom, prevádzkovateľom a montážnym technikom klasifikáciu vzduchotechnických jednotiek podľa jednotlivých smerníc.