SK

Oblasti použitia

Od individuálneho hygienického riešenia do zdravotníckych zariadení cez bazénové jednotky s integrovaným tepelným čerpadlom až po priemyselné jednotky do výbušného prostredia: tu nájdete vhodné systémové riešenia prispôsobené špeciálne vašim požiadavkám.