SK

Výrazné zľavy na servisné sady
pre všetky kotly WOLF!

Servis a údržba vašich zariadení by mali prebiehať pravidelne a nemali by byť podceňované.

Výhody, ktoré tým získate, značne prevyšujú náklady, ktoré je potrebné na údržbu vynaložiť.

My vo WOLFE však myslíme na vašu bezpečnosť a pohodlie! Aby boli vaše náklady na údržbu plynových kondenzačných kotlov čo najnižšie, znížili sme pre vás cenu našich servisných sád! SME TOTIŽ NASTAVENÍ NA VÁS.

Aké úspory získate pri zabezpečení pravidelnej údržby plynových kotlov WOLF?

Typ servisnej sadyCena bez DPH
po zľave
Cena s DPH
Servisná súprava FGB41, 46 € 49, 75 €
Servisná súprava CGB - 1 do 24 kW 34, 14 € 40, 97 €
Servisná súprava CGB-2 do 24 kW39, 66 €47, 59 €
Servisná súprava CGB-1 35/5061, 32 €73, 58 €
Servisná súprava CGB-1 75/100 61, 32 € 73 ,58 €
Servisná súprava MGK 130-30071, 58 € 85, 90 €
Servisná súprava MGK-2 130-30067, 92 € 81, 50 €
Servisná súprava MGK-2 390-1000 175,32 € 210, 38 €

Uvedené ceny sú cenami pre koncových zákazníkov (t.j. domácnosti).

Nezabúdajte, pravidelná údržba plynového kondenzačného kotla:

  • predĺži životnosť vášho kotla,
  • zabráni úniku spalín alebo plynu,
  • zvyšuje bezpečnosť vašej domácnosti,
  • minimalizuje poruchovosť kotla v zimnom období,
  • zabezpečí vám tepelnú pohodu na celú zimu včas a bez dodatočných starostí.

Toto výrazné zníženie cien servisných súprav vám, po vykonaní pravidelnej údržby, umožní uplatniť všetky garancie výrobcu na kotle WOLF a to v trvaní celých 5 rokov*. Bez akýchkoľvek KEĎ a ALE...

Získajte viac informácii o našej 5 ročnej záruke