SK

Servisná sieť WOLF -
Autorizovaní servisní technici

Pravidelná údržba každého zariadenia je najdôležitejšou podmienkou udržania jeho funkčnosti. Občas sa však môže stať, že zariadenie nepracuje tak ako by malo. Vtedy je dôležité vedieť, na koho sa môžete obrátiť. Sieť autorizovaných technikov pre značku WOLF máme na celom území Slovenska. Stačí, keď si najskôr zvolíte produkt a potom príslušný kraj. SME TOTIŽ NASTAVENÍ NA VÁS.

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Kondenzačné kotly WOLF do 50 kW

Kondenzačné kotly WOLF nad 50 KW

Nepodarilo sa vám zastihnúť vášho servisného technika? OBRÁŤTE SA NA NÁS.