SK

E-LEARNING

Zaujíma nás váš úspech! Preto rozvíjame nové formy školení a vzdelávania.

Vždy sa s vami radi stretneme osobne. S nadšením s vami diskutujeme o našich produktoch, o ich montáži, uvádzaní do prevádzky alebo o komplikáciách, ktoré by mohli vzniknúť. Avšak niektoré témy vieme spracovať aj inými formami a poskytnúť vám ich bez potreby cestovania.

V rámci nášho nového autorizačno - vzdelávacieho projektu, ktorý sme pre vás pripravili, je aj moderná elektronická metóda - E-learning (alebo e-vzdelávanie). Radi sa držíme trendov a prinášame nové možnosti pre vás - našich servisných partnerov. Táto forma školenia umožňuje flexibilné poskytovanie aktuálnych informácií a trendov z oblasti techniky Wolf v termíne, ktorý si volíte vy sami - s prihliadnutím na vaše pracovné či iné povinnosti.

Výhody elektronického školenia/vzdelávania:

 • Školenie prebieha z pohodlia domova alebo kancelárie.
 • Časová flexibilita termínu absolvovania školenia.
 • Aktuálne informácie o technike WOLF.
 • Prehľadná a zrozumiteľná prezentácia.
 • Významná úspora času a nákladov na školenie a cestovanie.
 • Pravidelná certifikácia podľa typu zariadenia.

Školenia budú rozdelené do jednotlivých kurzov podľa typu zariadenia. Po úspešnom absolvovaní školení vám bude vystavený certifikát, potvrdzujúci vašu autorizáciu na servisnú činnosť pre tento typ zariadení.

KURZY WOLF

V prvej fáze, v termíne od 1. 6. do 30. 6. 2020, sme zorganizovali kurzy na plynové kondenzačné kotly typu FGB do 35 kW a CGB-2 do 24 kW. Na tieto kurzy je možné sa opätovne prihlásiť aj v roku 2021!

Aktuálne, v druhej fáze, pripravujeme nasledujúce kurzy na máj 2021:

 • Plynový kondenzačný kotol CGB-2 38/55
 • Regulácia RM-2
 • Plynový kondenzačný kotol FGB do 35 kW
 • Plynový kondenzačný kotol CGB-2 do 24 kW

AUTORIZAČNÉ ŠKOLENIA

V prípade záujmu o autorizáciu na servis kotlov značky Wolf, sú podmienky na získanie autorizácie na servis kotlov Wolf nasledovné:

a) mať platné oprávnenie na vykonávanie servisu vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových a elektrických podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

b) mať k dispozícii príslušné technické vybavenie na servis VTZ v rozsahu uvedenom v dotazníku uchádzača na servis kotlov Wolf.

c) absolvovať autorizačné online školenie Wolf na príslušnú kategóriu zariadení Wolf.

Pokiaľ Váš záujem o spoluprácu pretrváva a podmienky autorizácie podľa bodov a) a b) spĺňate, na získanie autorizácie na servis kotlov Wolf je potrebné absolvovať nasledovné online kurzy Wolf, ktoré sme pre vás pripravili:

 • kotly typového radu CGB-2 do 24 kW
 • kotly typového radu FGB do 35 kW
 • kotol CGB-2-38/55 kW a regulátor RM-2

Počas týchto kurzov sa systematickou formou dozviete informácie o vlastnostiach, parametroch, konštrukcii, uvedení do prevádzky a údržbe príslušných kotlov a regulácie.