SK

Smernica o ekodizajne.
Všetko, čo potrebujete vedieť.

Energeticky účinné riešenie pre všetky vykurovacie systémy.

Smernica platí jednotne v celej Európskej únii (EÚ). Ňou zavedené označenie má spotrebiteľom poradiť pri kúpe, pomôcť znížiť individuálnu potrebu energie a podporiť ochranu klímy.

Predpisy určujúce minimálne nároky na energetickú účinnosť (Smernica o ekodizajne) energeticky úsporných riešení teraz platia aj pre výrobcov tepelných zdrojov na vykurovanie a kombinovaných tepelných zdrojov.

Energetická účinnosť
v skratke

Príslušný energetický štítok tepelného zdroja zobrazuje aktuálnu triedu energetickej účinnosti na stupnici od A++ do G (pre tepelné čerpadlá do D, pre zásobníky vody od A do G). Štítok súčasne v prípade (NT) tepelných čerpadiel informuje o klimatickom pásme. V najbližších rokoch sa plánuje ďalšie sprísnenie kategorizácie.

Okrem toho sa uvádzajú aj hodnoty akustických vlastností a vykurovacieho výkonu. Ak ide o kombinované zariadenie na vykurovanie a na ohrev vody, uvádzajú sa triedy energetickej účinnosti pre obe funkcie.

Ku všetkým dodávaným produktom, na ktoré sa nariadenia vzťahujú, prikladá WOLF štítok a informačný list, ktoré musia distribútori a technici použiť na označenie výrobku.

Výhoda komplexného dodávateľa WOLF:
Energetický štítok pre celú zostavu!

Podobne ako pri označovaní zariadení, musí byť aj každá ponúkaná zostava označená triedou energetickej účinnosti. Vyžaduje sa, aby boli štítok a informačný list viditeľne umiestnené. Za „zostavu“ sa považuje už tepelný zdroj doplnený regulátorom. Takéto označenie zostavy musí zabezpečiť a vypočítať predajca alebo technik.

Opraviť? Vymeniť? Prerobiť?

Zavedenie smernice o ekodizajne tiež znamená, že z ponuky vypadnú konvenčné kotly WOLF bez kondenzácie do 400 kW.

Servis a opravy

Existujúce zariadenia však môžete využívať aj po nadobudnutí účinnosti nariadenia. Pravidelný servis vašich zariadení je teda dôležitý.

Výmena

Práve vo viacgeneračných domoch má zmysel skontrolovať všetky vykurovacie kotly a „staršie“ kotly vymeniť. Kombinácia konvenčných vykurovacích kotlov a kondenzačných kotlov so spoločným odvodom spalín totiž nie je prípustná!

Perspektívna obnova

Vykurovacie zariadenia WOLF s technológiou BlueStream® presvedčia minimálnou spotrebou a nízkymi nárokmi na údržbu. Sú preto investíciou, ktorá sa vyplatí.

Ste pripravení na smernicu o ekodizajne?
Na tomto záleží!

  • Smernica ustanovuje povinnosť označovať vykurovacie kotly do 70 kW a zásobníky vody do 500 l energetickým štítkom. Bezprostredne tak zistíte, aká je energetická efektívnosť vášho zariadenia.
  • WOLF ErP Online Portál umožňuje jednoduché označovanie zostáv a systémových balíkov. V spoločnosti WOLF dostanete všetko pohodlne na jednom mieste.