SK

Zákonné rámcové podmienky
a nariadenia

Informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo ktoré je dobré vedieť.

Zákonné rámcové podmienky a nariadenia sú dôležitou súčasťou európskeho energetického hospodárstva. Cieľom týchto predpisov je aktívne prispieť k vyšším energetickým štandardom. Usmerňujú tak výrobcov, ktorí budú produkovať energeticky účinnejšie výrobky, šetrnejšie k životnému prostrediu.

Aktuálne zákony týkajúce sa energetiky, napríklad Smernica o ekodizajne (ErP), majú na druhej strane ovplyvniť bytový fond a všetky budúce projekty, aby boli klimaticky neutrálnejšie a prispeli tým k rozumnejšej a lepšej budúcnosti v oblasti energetickej spotreby.

Zákonné rámcové podmienky musia dodržiavať aj investori. S novými normami sa zvyšujú aj energetické štandardy, zvlášť pre budúce novostavby. Pri kúpe nového vykurovacieho zariadenia sa teda určite oplatí mať prehľad o aktuálnej štátnej podpore a požiadať o ňu.

Prehľad rámcových
podmienok a nariadení

V našom dynamickom odvetví - stavebníctve a technickom zariadení budov - sa zákony, normy a smernice neustále menia. Preto je čoraz dôležitejšie, byť neustále informovaný o aktuálnej situácii. Začítajte sa do prehľadu najdôležitejších informácií z tejto oblasti, ktoré sme si pre vás pripravili.

Smernica o ekodizajne (ErP)

Chladničky, umývačky riadu, práčky, rúry na pečenie – všetko sa začalo v deväťdesiatych rokoch bielou technikou. Medzičasom boli aj iné produkty označené ako významné z hľadiska spotreby energie - napríklad televízory, svietidlá a od septembra 2014 dokonca aj vysávače označené európskym štítkom o spotrebe energie. Teda takzvané „ErP“ - skratka z anglického Energy related Products, po slovensky energeticky významné výrobky.

Smernica o ekodizajne ERP