SK

TEPELNÉ ČERPADLÁ
VYKUROVACÍ SYSTEM BUDÚCNOSTI

Tepelné čerpadlo je alternatívou k vykurovaniu fosílnymi palivami a jeho využívanie má stúpajúci trend.

V novopostavených domoch je tepelné čerpadlo čoraz obľúbenejším vykurovacím systémom. V oblasti ekológie a energetickej efektívnosti sa dá tepelné čerpadlo sotva poraziť. Jeho plusom je aj veľká spoľahlivosť a nízka hladina emisií.

Bežné vykurovacie systémy získavajú teplo spaľovaním fosílnych nosičov energie ako olej alebo plyn. Tepelné čerpadlo je poháňané elektrickým prúdom a využíva teplo, ktoré je v prírode uložené vo vzduchu, v zemi a v podzemnej vode. Podľa toho, ktorý zdroj tepla sa využíva, rozlišujeme tepelné čerpadlá: vzduch-voda, soľanka-voda a voda-voda.

S tepelnými čerpadlami od WOLFu získate celoročne príjemné a ekologické vnútorné prostredie. Na tepelné čerpadlá WOLF poskytujeme po online registrácii až 5 ročnú záruku. Záleží nám na vašom komforte - SME TOTIŽ NASTAVENÍ NA VÁS.

S tepelným čerpadlom WOLF sa k vám domov nasťahuje príjemné teplo v zime alebo chlad v horúcom lete, ktoré sú navyše aj ekologické.
 • Výhody

  • Veľmi dobrý pomer medzi vloženou a získanou energiou.
  • Nízke náklady na vykurovanie vďaka bezplatnej energii z prostredia a výhodným tarifám za elektrickú energiu.
  • Čistý nosič energie – na komín môžete zabudnúť.
  • Reverzibilné tepelné čerpadlá umožňujú v lete jemné chladenie budovy.
  • Šetrenie fosílnych zdrojov = technika šetrná k životnému prostrediu.
  • Elektrická energia je čoraz viac regeneratívnejšia a s ňou aj tepelné čerpadlo.
  • Mimoriadne efektívna prevádzka v kombinácii s plošným sálavým vykurovaním (podlahové alebo stenové vykurovanie) a plošným sálavým chladením (stropné chladenie). 
 • Nevýhody

  • Inštalácia závislá od miestnych podmienok (napr.: od kvality podzemnej vody alebo kvality pôdy).
  • Na začiatku relatívne vysoké náklady (ale neskôr veľký potenciál úspor).
  • Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda môže ventilátor spôsobovať hluk a ochladenie vonkajšej pôdy.

POROVNANIE NÁKLADOV

Obstaranie ktoréhokoľvek typu tepelného čerpadla je spojené s vyššími počiatočnými investičnými nákladmi. Z dlhodobého hľadiska však presviedča tepelné čerpadlo nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Dôležitou nákladovou položkou je spotrebovaná elektrina. Jednotliví dodávatelia elektrickej energie však ponúkajú pre tepelné čerpadlá zvlášť výhodné tarify. Keď sa rozhodnete pre dodávateľa ekologickej elektriny, vykurujete takmer úplne CO2-neutrálne. Časť potrebného elektrického prúdu si môžete vyrobiť zo slnečnej energie aj sami vlastným fotovoltaickým zariadením.

Objavte
Naše tepelné čerpadlá

Využívanie obnoviteľných zdrojov energií je neustále aktuálnou a diskutovanou témou. S tepelným čerpadlom môžete svoj domov vykurovať ekologickou energiou - ako je teplo zo vzduchu, z vody alebo zo zeme. Vyberte si z ponuky tepelných čerpadiel značky WOLF.

Tepelné čerpadlá WOLF