SK

VIEME, ŽE DOBRÉ RADY
SÚ NA NEZAPLATENIE

Príjemné a spoľahlivé teplo je dôležité pre našu pohodu a dosiahnuť ho môžete rôznymi spôsobmi.

Rôznorodosť moderných vykurovacích technológií môže byť na prvý pohľad mätúca. WOLF disponuje technológiami, ktoré naplnia očakávania aj toho najnáročnejšieho spotrebiteľa. Radi vám poskytneme informácie o tom, z akých možností si môžete vybrať do svojho bytu, staršieho domu či novostavby. SME TOTIŽ NASTAVENÍ NA VÁS.

KTORÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM NAINŠTALOVAŤ?

Najrozšírenejším typom na Slovensku je plynové vykurovanie s kondenzačnou technológiou. Mimoriadne efektívnym využívaním energie je táto vyspelá technika hospodárna a ekologická. So skvapalneným plynom sa dá táto vykurovacia technika často použiť aj tam, kde nie je k dispozícii prípojka na rozvodnú sieť zemného plynu.

Ďalšou, stále populárnejšou skupinou sú vykurovacie systémy pracujúce s obnoviteľnými zdrojmi energie. Solárne zariadenia využívajú teplo zo Slnka a tepelné čerpadlá zas zo zeme, vody alebo vzduchu. Výhodou je, že za slnečnú energiu ani za teplo z okolia nedostanete žiadne faktúry. Šetria sa cenné zdroje a do životného prostredia sa nedostávajú žiadne spaliny. K ich prevádzke potrebujete vhodný zásobník vody na vykurovanie alebo ohrievač vody, kam sa dočasne uloží energia z okolia.

Porovnanie nákladov na vykurovanie

Jednotlivé vykurovania sa líšia aj obstarávacími a prevádzkovými nákladmi.

KONDENZAČNÉ KOTLY - PLYNOVÉ VYKUROVANIE

Čo hovorí v prospech vykurovania plynom a na čo treba pamätať pri výbere plynového vykurovacieho systému? Začítajte sa do nasledujúcich riadkov a získajte najdôležitejšie informácie potrebné pri rozhodovaní.

Plynové vykurovanie

TEPELNÉ ČERPADLÁ
- ALTERNATÍVNE ZDROJE

Okrem solárnych zariadení sú tepelné čerpadlá najdôležitejšie zdroje energie v oblasti moderných ekologických technológií. Tepelné čerpadlá získavajú energiu zo vzduchu, vody alebo zeme. Čím sa líšia a čo treba zvážiť pred tým, než si ich obstaráte?

Vykurovanie prostredníctvom tepelných čerpadiel

SOLÁRNY SYSTÉM
- ALTERNATÍVNE ZDROJE

Klasik medzi ekologickými technológiami sa i naďalej teší veľkej obľube.

Vykurovanie s využitím solárnej energie

ZÁSOBNÍKY A OHRIEVAČE VODY
- NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Väčšina typov vykurovaní sa kombinuje so zásobníkom vody. Najmä keď vykurujete solárnymi zariadeniami, tepelným čerpadlom alebo biomasou, mali by ste vedieť, čo je dôležité vedieť pri výbere zásobníka vody.

Potrebujete zásobník alebo ohrievač vody?

PRE OPTIMÁLNE VNÚTORNÉ PROSTREDIE
NEPOTREBUJETE LEN ZDROJ TEPLA

Okrem vhodného vykurovacieho systému hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní perfektného vnútorného prostredia faktory ako sú riadené vetranie a ovládanie zariadení na diaľku.

VETRACIE SYTÉMY

Pre zdravie, kondíciu a vyššiu kvalitu života

Zistite, ako môže vetranie zlepšiť vašu kvalitu života a čo treba brať do úvahy pri inštalácii alebo prestavbe.

Tu sa dozviete viac

SMARTHOME

Váš domov bude chytrejší a vaše vykurovanie efektívnejšie

So Smarthome si môžete riadiť vykurovací systém pohodlne doma z pohovky, kancelárie alebo z dovolenky.

Tu sa dozviete viac