SK

E-LEARNING

Zaujíma nás váš úspech! Preto rozvíjame nové formy školení a vzdelávania.

Vždy sa s vami radi stretneme osobne. S nadšením s vami diskutujeme o našich produktoch, o ich montáži, uvádzaní do prevádzky alebo o komplikáciách, ktoré by mohli vzniknúť. Avšak niektoré témy vieme spracovať aj inými formami a poskytnúť vám ich bez potreby cestovania.

V rámci nášho nového autorizačno - vzdelávacieho projektu, ktorý sme pre vás pripravili, je aj moderná elektronická metóda - E-learning (alebo e-vzdelávanie). Radi sa držíme trendov a prinášame nové možnosti pre vás - našich servisných partnerov. Táto forma školenia umožňuje flexibilné poskytovanie aktuálnych informácií a trendov z oblasti techniky Wolf v termíne, ktorý si volíte vy sami - s prihliadnutím na vaše pracovné či iné povinnosti.

Výhody elektronického školenia/vzdelávania:

  • Školenie prebieha z pohodlia domova alebo kancelárie.
  • Časová flexibilita termínu absolvovania školenia.
  • Aktuálne informácie o technike WOLF.
  • Prehľadná a zrozumiteľná prezentácia.
  • Významná úspora času a nákladov na školenie a cestovanie.
  • Pravidelná certifikácia podľa typu zariadenia.

Školenia budú rozdelené do jednotlivých kurzov podľa typu zariadenia.

V prvej fáze v termíne od 1. 6. do 30. 6. 2020 to budú kurzy na plynové kondenzačné kotly typu FGB do 35 kW a CGB-2 do 24 kW.

Po úspešnom absolvovaní školení vám bude vystavený certifikát, potvrdzujúci vašu autorizáciu na servisnú činnosť pre tento typ zariadení.

Prihlasovanie na kurzy je možné prostredníctvom emailu na: SERVIS@WOLFSR.SK.