SK

Dotačné programy
Plán obnovy a Zelená domácnostiam III.

Uvažujete o alternatívnych zdrojoch tepla a uvítali by ste podporu od štátu? Hľadáte dostupné informácie a rozmýšľate, ako si vyberiete ten pravý program podpory pre vás? Získajte u nás vždy aktuálne informácie o dotačných programoch - Plán Obnovy (Obnova budov) a Zelená domácnostiam III. - a vyberte si, čo vám vyhovuje najlepšie!

PLÁN OBNOVY 2022 - 2026
OBNOVA BUDOV

Plán obnovy je cesta ako zvýšiť kvalitu života na Slovensku na úroveň EÚ. V Pláne obnovy je naplánovaná aj obnova budov, na ktorú je vyčlenených 741 mil. € - z toho 582 mil. € na obnovu 30 000 rodinných domov.

Program Plán obnovy je vhodný pre žiadateľov, ktorí plánujú robiť rozsiahle úpravy starších rodinných domov alebo budov - od zateplenia, výmeny okien, výmeny zdroja tepla, až po zelenú strechu alebo tieniacu techniku.

Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM III.
2022

Národný projekt Zelená domácnostiam III. je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Program Zelená domácnostiam III. je vhodný pre žiadateľov, ktorí plánujú realizovať modernizáciu vykurovacieho systému v starších rodinných domoch alebo budovách - konkrétne výmenu/doplnenie zdroja tepla.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.