SK

Prihláška na seminár

Prihláste sa na seminár

Prihlásenie na odborný seminár WolfAkadémie je jednoduché!

Ako sa prihlásiť:

- vyplňte záväznú prihlášku a a pošlite ju na akademie@wolfcr.cz   

- nahláste svoju účasť na vybranom odbornom seminári telefonicky na čísle +420 724 126 427

Uveďte, prosím, názov odborného seminára a zvolený termín. Tiež uveďte:

  • meno a priezvisko osoby/osôb, ktorá sa zúčastní seminára
  • kontaktný telefón osoby/osôb, ktorá sa zúčastní seminára
  • firmu
  • IČO
  • DIČ
  • kontaktný e-mail

Účasť na seminároch WolfAkadémie je bezplatná.

V prípade potreby vám zabezpečíme ubytovanie. Náklady spojené s ubytovaním hradí účastník odborného semináru.

Pracovníci WolfAkadémie vás budú kontaktovať najneskôr tri dni pred odborným seminárom za účelom overenia účasti.

Minimálny počet účastníkov odborného seminára je 5 osôb. V prípade, že nebude naplnený požadovaný minimálny počet účastníkov v danom termíne, budeme vás najneskôr 48 hodín pred termínom seminára informovať o jeho zrušení.

Všetky odborné semináre sa konajú v Technologickom centre úspory energií Wolf, Bauerova 10 (budova Stavebního a interiérového centra, areál BVV medzi 9. a 10. bránou), Brno.

Tešíme sa na vašu účasť!

Ochrana osobných údajov

Účastník školenia vo WOLF Akadémii poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Wolf Slovenská republika s.r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 17 334 128 („Wolf SK“) v prihláške na  školenie v rozsahu: meno, priezvisko, tel. č./mobil, e-mail berie na vedomie, že spoločnosť Wolf SR ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP (EÚ) 2016/679 („GDPR“) bude spracúvať jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu na účely súvisiace s vystavením certifikátu autorizovanej osoby pre návrh, montáž a údržbu zariadení WOLF a gabotherm. Záujemca o školenie Wolf ako dotknutá osoba nájde na slovensko.wolf.eu/ochrana-udajov všetky informácie o ochrane osobných údajov a jeho právach.“