SK

Wolf Akadémia
Spoločne za úspechom.

Ponúkame vám príležitosť zvýšiť vašu odbornosť pri inštalácii produktov WOLF a gabotherm®. Staňte sa úspešnejšími!

Kvalitný odborník je pre potenciálneho zákazníka partnerom, ktorý mu poradí pri výbere vhodných zariadení, ktoré zohľadňujú jeho predstavy, rešpektujú stavebný priestor a finančné možnosti. Zariadenia správne nainštaluje, uvedie do prevádzky a poskytne potrebný servis.

Spokojnosť zákazníkov je naším spoločným cieľom a závisí od vášho úspechu. Preto organizujeme už niekoľko rokov WolfAkadémiu. Naša ponuka obsahuje atraktívne semináre a školenia určené pre projektantov a montážne/servisné firmy.

Zlepšite si svoje zručnosti a znalosti v oblasti kondenzačných kotlov, tepelných čerpadiel, vetrania s rekuperáciou, sálavých systémov vykurovania/chladenia a spoznajte naše nové zaujímavé produkty. Zoznámte sa s novými inšpiráciami a nápadmi ako osloviť a získať zákazníkov. Ponúknite im niečo iné a budete vždy o krok pred konkurenciou!

Počas celého školenia sa vám budú venovať naši odborníci. Po úspešnom absolvovaní vám bude udelený certifikát „Autorizovaný montážny partner“, s ktorým môžete získať viac.

PRODUKTOVÉ SEMINÁRE PRE MONTÁŽNE FIRMY

Zameranie seminárov: Oboznámenie sa s vykurovacími systémami značky WOLF a gabotherm®, ich správnou aplikáciou a výhodami.

Seminár - ÚSPORNÁ KONDENZAČNÁ VYKUROVACIA TECHNIKA WOLF PRE RODINNÉ DOMY A BYTY (DO 24 KW) - EFEKTÍVNE RIEŠENIA ZAJTRAJŠKA

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • oboznámenia sa s kotlami WOLF – FGB a CGB-2 a prečo s nimi pracovať
 • správna inštalácia a údržba kotla k spokojnosti zákazníka
 • jednoduché ovládanie zariadení – systém pod kontrolou vďaka WRS-2 a Wolf Smartset
 • kombinácia zdroja tepla so solárnym systémom, alebo sálavým systémom

Praktická časť: 

 • montáž kotlov a hydraulického príslušenstva
 • problematika kvality obehovej vody podľa VDI2035 vrátane praktických meraní
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - KONDENZAČNÉ KOTLY WOLF DO MALÝCH A VEĽKÝCH KOTOLNÍ - TAKMER NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A HOSPODÁRNOSŤOU

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • oboznámenie sa s kotlami Wolf od 35 kW do 100 kW (nástenné prevedenie) a od 130 kW do 1000 kW (stacionárne prevedenie)
 • hydraulické zapojenie kotlov
 • kaskádové zapojenie kotlov
 • montáž kotlov a ich hydraulického príslušenstvo
 • praktická ukážka inštalácie kondenzačnej techniky
 • predstavenie systémov odvodov spalín a zásady na ich inštaláciu
 • problematika kvality obehovej vody podľa VDI2035 vrátane praktických meraní

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - TEPELNÉ ČERPADLÁ WOLF - ENERGIA Z PRÍRODY

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • princíp tepelných čerpadiel a zásady pri stanovovaní výkonu tepelného čerpadla
 • predstavenie rôznych typov tepelných čerpadiel Wolf a aký typ zvoliť
 • vykurovanie a chladenie v jednom so splitovým tepelným čerpadlom v kombinácii so sálavým systémom
 • správna inštalácia k spokojnosti zákazníka
 • jednoduché ovládanie zariadení – systém pod kontrolou vďaka WRS-2 a Wolf Smartset
 • kombinácia zdroja tepla so sálavým systémom

Praktická časť: 

 • montážne postupy
 • hydraulické zapojenie tepelných čerpadiel v systémových riešeniach Wolf
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - VETRANIE S REKUPERÁCIOU - DÔLEŽITÁ SÚČASŤ MODERNÝCH RODINNÝCH DOMOV A BYTOV

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • prečo vetrať – princípy vetrania bytových priestorov
 • vetracie jednotky WOLF CWL Excellent – aký typ zvoliť
 • rozhoduje vetrací systém ako celok – široká ponuka príslušenstva a regulácie
 • jednoduché ovládanie zariadení – samostatne aj v kombinácii so zdrojom tepla vďaka WRS-2 a Wolf Smartset

Praktická časť: 

 • montáž jednotiek a rozvodov; uvedenie do prevádzky
 • nastavenie jednotiek, vzdialený prístup ISM7
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - NÍZKOTEPLOTNÉ SÁLAVÉ SYSTÉMY GABOTHERM - OD NÁVRHU AŽ PO MONTÁŽ

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 14:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • prečo používať sálavé systémy – ekonomické, zdravotné hľadisko, mýty a fakty
 • systémy podlahového a stenového vykurovania gabotherm® - základné zásady pre výber vhodného typu
 • správna inštalácia a montážne postupy k spokojnosti zákazníka
 • rôzne možnosti ovládania – nastavenie systému, užívateľské rozhranie
 • stropné chladenie – komfortná a zdravá klimatizácia
 • hydraulické zapojenia vykurovacích systémov Wolf a nízkoteplotných systémov vykurovania gabotherm®

Praktická časť: 

 • montáž jednotlivých systémov
 • správne nastavenie a vyregulovanie systému
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

APLIKAČNÉ SEMINÁRE PRE MONTÁŽNE FIRMY

Cieľová skupina: montážne firmy pracujúce s produktmi WOLF a gabotherm®

Zameranie seminárov: praktické využitie a kombinácia produktov v rodinných domoch a bytoch.

Seminár - KOMPLEXNÉ RIEŠENIE VYKUROVANIA V NOVOSTAVBÁCH SO ZDROJOM TEPLA (KOTOL/TEPELNÉ ČERPADLO), SOLÁRNYM SYSTÉMOM, VETRANÍM - PRAKTICKÝ WORKSHOP

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy WOLF a gabotherm – aký typ zvoliť
 • prečo a ako ponúkať komplexné riešenia (zostavy) – tipy a triky pre úspešnú zákazku
 • zásady a výhody spoločnej inštalácie
 • hlavné výhody jednotlivých komponentov

Praktická časť: 

 • návrh riešenia
 • hydraulické schémy zapojenia – pomôcka na bezproblémovú montáž zariadení
 • nastavenie systému a ovládanie, vzdialený prístup ISM7
 • problematika kvality obehovej vody podľa VDI2035 vrátane praktických meraní
 • overenie znalostí účastníkov

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - MODERNÉ VYKUROVANIE/CHLADENIE RODINNÝCH DOMOV S TEPELNÝM ČERPADLOM A SÁLAVÝM SYSTÉMOM - PRAKTICKÝ WORKSHOP

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • výber optimálneho typu tepelného čerpadla Wolf (geografické, prevádzkové požiadavky, možnosti inštalácie)
 • zásady a výhody spoločnej inštalácie tepelného čerpadla a podlahového/stenového vykurovania
 • stropné chladenie/vykurovanie v kombinácii s tepelným čerpadlom Wolf

Praktická časť: 

 • hydraulické schémy zapojenia – pomôcka na bezproblémovú montáž zariadení
 • praktické tipy a najčastejšie chyby pri inštalácii
 • nastavenie systému a ovládanie, vzdialený prístup ISM7
 • ekonomické zhodnotenie kombinácie tepelných čerpadiel so solárnym systémom
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

SEMINÁRE PRE PROJEKTANTOV

Zameranie seminárov:  podpora projekčnej činnosti pri návrhu novostavieb v súlade s požiadavkami investorov a vývojových trendov.

Seminár - VÝPOČTOVÝ PROGRAM TERMOPLÁN - JEDNODUCHÝ, PRESNÝ A SPOĽAHLIVÝ NÁVRH PODLAHOVÉHO A STENOVÉHO VYKUROVANIA GABOTHERM - PRAKTICKÝ WORKSHOP

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body workshopu:

 • predstavenie programu Termoplán a jeho prínos pre projektanta
 • stanovenie teploty prívodu a teplotné spády vykurovacej vody v systéme
 • stanovenie hmotnostných prietokov jednotlivých okruhov systému
 • stanovenie okruhov podlahového a stenového vykurovania
 • materiálová špecifikácia

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - HYDRAULICKÉ SCHÉMY WOLF - BEZSTAROSTNÝ NÁVRH PRODUKTOV WOLF PROSTREDNÍCTVOM HYDRAULICKÝCH SCHÉM

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • smernica ErP – skupina 1 zdroje tepla, skupina 2 ohrievače vody: dopady na trh s vykurovacou technikou
 • označovanie (štítkovanie) jednotlivých produktov a zostáv
 • výber vhodnej hydraulickej schémy
 • hydraulické schémy ako nástroj na vytváranie zostáv
 • základné súvislosti jednotlivých komponentov a eliminácia chýb
 • hydraulické schémy a regulácia – možnosti, súvislosti, najčastejšie chyby
 • doplňujúce prvky na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti

Zameranie hydraulických schém: 

 • kotlové hydraulické schémy pre rodinnú výstavby do 24 kW
 • kotlové hydraulické schémy do 100 kW
 • hydraulické schémy s tepelnými čerpadlami
 • hydraulické schémy pre kaskády
 • kombinácia rôznych typov tepelných zdrojov vrátane solárneho systému, kotlov na pevné palivá v hydraulických zapojeniach
 • kombinácia zdrojov tepla so sálavým systémom

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - MODERNÉ RIEŠENIE TEPELNÉHO ZDROJA S KOTLAMI MGK-2

Trvanie: 1 deň;  08:30 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • zapojenie zdrojov tepla s kotlami MGK-2, špeciálne zapojenie na ochranu kotlov
 • základné informácie, parametre, stavba, technické prevedenie kondenzačných kotlov MGK-2
 • zabezpečovacie prvky, základná regulácia, aplikácie v systémoch regulácie Wolf WRS
 • príslušenstvo kotlov
 • praktická montáž, manipulácia, pripojenie k sústave, tvorba kaskád, konfigurácia, externé riadenie
 • parametre vykurovacích sústav, kvalita vody pre vykurovacie sústavy podľa VDI 2035

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

V prípade požiadavky vám ponúkame aj možnosť zostaviť obsah seminárov individuálne pre uzatvorené skupiny a pri určitej veľkosti skupiny môžeme školiť aj u vás. V prípade takejto požiadavky sa obráťte na svojho obchodno-technického zástupcu WOLF.

Kontakt

WOLFAkadémia Brno

Bauerova 491/10
Brno, Česká republika

Josef Zbořil
akademie@wolfcr.cz 
Telefón +420 547 429 311

Rôzne školenia realizujeme aj v priestoroch našich veľkoobchodných partnerov. Bližšie informácie získate u svojho obchodno-technického zástupcu WOLF.