SK

Wolf Akadémia
Spoločne za úspechom.

Ponúkame vám príležitosť zvýšiť vašu odbornosť pri inštalácii produktov WOLF. Staňte sa úspešnejšími!

Kvalitný odborník je pre potenciálneho zákazníka partnerom, ktorý mu poradí pri výbere vhodných zariadení, ktoré zohľadňujú jeho predstavy, rešpektujú stavebný priestor a finančné možnosti. Zariadenia správne nainštaluje, uvedie do prevádzky a poskytne potrebný servis.

Spokojnosť zákazníkov je naším spoločným cieľom a závisí od vášho úspechu. Preto organizujeme už niekoľko rokov WolfAkadémiu. Naša ponuka obsahuje atraktívne semináre a školenia určené pre projektantov a montážne/servisné firmy.

Zlepšite si svoje zručnosti a znalosti v oblasti kondenzačných kotlov, tepelných čerpadiel, vetrania s rekuperáciou, sálavých systémov vykurovania/chladenia a spoznajte naše nové zaujímavé produkty. Zoznámte sa s novými inšpiráciami a nápadmi ako osloviť a získať zákazníkov. Ponúknite im niečo iné a budete vždy o krok pred konkurenciou!

Počas celého školenia sa vám budú venovať naši odborníci. Po úspešnom absolvovaní vám bude udelený certifikát „Autorizovaný montážny partner“, s ktorým môžete získať viac.

PRODUKTOVÉ SEMINÁRE PRE MONTÁŽNE FIRMY

Zameranie seminárov: Oboznámenie sa s vykurovacími systémami značky WOLF a gabotherm®, ich správnou aplikáciou a výhodami.

Seminár - ÚSPORNÁ KONDENZAČNÁ VYKUROVACIA TECHNIKA WOLF PRE RODINNÉ DOMY A BYTY (DO 24 KW) - EFEKTÍVNE RIEŠENIA ZAJTRAJŠKA

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • oboznámenia sa s kotlami WOLF – FGB a CGB-2 a prečo s nimi pracovať
 • správna inštalácia a údržba kotla k spokojnosti zákazníka
 • jednoduché ovládanie zariadení – systém pod kontrolou vďaka WRS-2 a Wolf Smartset
 • kombinácia zdroja tepla so solárnym systémom, alebo sálavým systémom

Praktická časť: 

 • montáž kotlov a hydraulického príslušenstva
 • problematika kvality obehovej vody podľa VDI2035 vrátane praktických meraní
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - KONDENZAČNÉ KOTLY WOLF DO MALÝCH A VEĽKÝCH KOTOLNÍ - TAKMER NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A HOSPODÁRNOSŤOU

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • oboznámenie sa s kotlami Wolf od 35 kW do 100 kW (nástenné prevedenie) a od 130 kW do 1000 kW (stacionárne prevedenie)
 • hydraulické zapojenie kotlov
 • kaskádové zapojenie kotlov
 • montáž kotlov a ich hydraulického príslušenstvo
 • praktická ukážka inštalácie kondenzačnej techniky
 • predstavenie systémov odvodov spalín a zásady na ich inštaláciu
 • problematika kvality obehovej vody podľa VDI2035 vrátane praktických meraní

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - TEPELNÉ ČERPADLÁ WOLF - ENERGIA Z PRÍRODY

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • princíp tepelných čerpadiel a zásady pri stanovovaní výkonu tepelného čerpadla
 • predstavenie rôznych typov tepelných čerpadiel Wolf a aký typ zvoliť
 • vykurovanie a chladenie v jednom so splitovým tepelným čerpadlom v kombinácii so sálavým systémom
 • správna inštalácia k spokojnosti zákazníka
 • jednoduché ovládanie zariadení – systém pod kontrolou vďaka WRS-2 a Wolf Smartset
 • kombinácia zdroja tepla so sálavým systémom

Praktická časť: 

 • montážne postupy
 • hydraulické zapojenie tepelných čerpadiel v systémových riešeniach Wolf
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - VETRANIE S REKUPERÁCIOU - DÔLEŽITÁ SÚČASŤ MODERNÝCH RODINNÝCH DOMOV A BYTOV

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • prečo vetrať – princípy vetrania bytových priestorov
 • vetracie jednotky WOLF CWL Excellent – aký typ zvoliť
 • rozhoduje vetrací systém ako celok – široká ponuka príslušenstva a regulácie
 • jednoduché ovládanie zariadení – samostatne aj v kombinácii so zdrojom tepla vďaka WRS-2 a Wolf Smartset

Praktická časť: 

 • montáž jednotiek a rozvodov; uvedenie do prevádzky
 • nastavenie jednotiek, vzdialený prístup ISM7
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - NÍZKOTEPLOTNÉ SÁLAVÉ SYSTÉMY GABOTHERM - OD NÁVRHU AŽ PO MONTÁŽ

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 14:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • prečo používať sálavé systémy – ekonomické, zdravotné hľadisko, mýty a fakty
 • systémy podlahového a stenového vykurovania gabotherm® - základné zásady pre výber vhodného typu
 • správna inštalácia a montážne postupy k spokojnosti zákazníka
 • rôzne možnosti ovládania – nastavenie systému, užívateľské rozhranie
 • stropné chladenie – komfortná a zdravá klimatizácia
 • hydraulické zapojenia vykurovacích systémov Wolf a nízkoteplotných systémov vykurovania gabotherm®

Praktická časť: 

 • montáž jednotlivých systémov
 • správne nastavenie a vyregulovanie systému
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

APLIKAČNÉ SEMINÁRE PRE MONTÁŽNE FIRMY

Cieľová skupina: montážne firmy pracujúce s produktmi WOLF a gabotherm®

Zameranie seminárov: praktické využitie a kombinácia produktov v rodinných domoch a bytoch.

Seminár - KOMPLEXNÉ RIEŠENIE VYKUROVANIA V NOVOSTAVBÁCH SO ZDROJOM TEPLA (KOTOL/TEPELNÉ ČERPADLO), SOLÁRNYM SYSTÉMOM, VETRANÍM - PRAKTICKÝ WORKSHOP

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy WOLF a gabotherm – aký typ zvoliť
 • prečo a ako ponúkať komplexné riešenia (zostavy) – tipy a triky pre úspešnú zákazku
 • zásady a výhody spoločnej inštalácie
 • hlavné výhody jednotlivých komponentov

Praktická časť: 

 • návrh riešenia
 • hydraulické schémy zapojenia – pomôcka na bezproblémovú montáž zariadení
 • nastavenie systému a ovládanie, vzdialený prístup ISM7
 • problematika kvality obehovej vody podľa VDI2035 vrátane praktických meraní
 • overenie znalostí účastníkov

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - MODERNÉ VYKUROVANIE/CHLADENIE RODINNÝCH DOMOV S TEPELNÝM ČERPADLOM A SÁLAVÝM SYSTÉMOM - PRAKTICKÝ WORKSHOP

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • produktové zostavy Wolf a gabotherm - veľa možností pre úspešnú zákazku
 • výber optimálneho typu tepelného čerpadla Wolf (geografické, prevádzkové požiadavky, možnosti inštalácie)
 • zásady a výhody spoločnej inštalácie tepelného čerpadla a podlahového/stenového vykurovania
 • stropné chladenie/vykurovanie v kombinácii s tepelným čerpadlom Wolf

Praktická časť: 

 • hydraulické schémy zapojenia – pomôcka na bezproblémovú montáž zariadení
 • praktické tipy a najčastejšie chyby pri inštalácii
 • nastavenie systému a ovládanie, vzdialený prístup ISM7
 • ekonomické zhodnotenie kombinácie tepelných čerpadiel so solárnym systémom
 • overenie znalostí účastníkov

Každý úspešný absolvent získava certifikát „Autorizovaný montážny partner."

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

SEMINÁRE PRE PROJEKTANTOV

Zameranie seminárov:  podpora projekčnej činnosti pri návrhu novostavieb v súlade s požiadavkami investorov a vývojových trendov.

Seminár - VÝPOČTOVÝ PROGRAM TERMOPLÁN - JEDNODUCHÝ, PRESNÝ A SPOĽAHLIVÝ NÁVRH PODLAHOVÉHO A STENOVÉHO VYKUROVANIA GABOTHERM - PRAKTICKÝ WORKSHOP

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 16:00

 

Hlavné body workshopu:

 • predstavenie programu Termoplán a jeho prínos pre projektanta
 • stanovenie teploty prívodu a teplotné spády vykurovacej vody v systéme
 • stanovenie hmotnostných prietokov jednotlivých okruhov systému
 • stanovenie okruhov podlahového a stenového vykurovania
 • materiálová špecifikácia

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - HYDRAULICKÉ SCHÉMY WOLF - BEZSTAROSTNÝ NÁVRH PRODUKTOV WOLF PROSTREDNÍCTVOM HYDRAULICKÝCH SCHÉM

Trvanie: 1 deň;  09:00 – 15:00

 

Hlavné body semináru:

 • smernica ErP – skupina 1 zdroje tepla, skupina 2 ohrievače vody: dopady na trh s vykurovacou technikou
 • označovanie (štítkovanie) jednotlivých produktov a zostáv
 • výber vhodnej hydraulickej schémy
 • hydraulické schémy ako nástroj na vytváranie zostáv
 • základné súvislosti jednotlivých komponentov a eliminácia chýb
 • hydraulické schémy a regulácia – možnosti, súvislosti, najčastejšie chyby
 • doplňujúce prvky na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti

Zameranie hydraulických schém: 

 • kotlové hydraulické schémy pre rodinnú výstavby do 24 kW
 • kotlové hydraulické schémy do 100 kW
 • hydraulické schémy s tepelnými čerpadlami
 • hydraulické schémy pre kaskády
 • kombinácia rôznych typov tepelných zdrojov vrátane solárneho systému, kotlov na pevné palivá v hydraulických zapojeniach
 • kombinácia zdrojov tepla so sálavým systémom

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

Seminár - MODERNÉ RIEŠENIE TEPELNÉHO ZDROJA S KOTLAMI MGK-2

Trvanie: 1 deň;  08:30 – 16:00

 

Hlavné body semináru:

 • zapojenie zdrojov tepla s kotlami MGK-2, špeciálne zapojenie na ochranu kotlov
 • základné informácie, parametre, stavba, technické prevedenie kondenzačných kotlov MGK-2
 • zabezpečovacie prvky, základná regulácia, aplikácie v systémoch regulácie Wolf WRS
 • príslušenstvo kotlov
 • praktická montáž, manipulácia, pripojenie k sústave, tvorba kaskád, konfigurácia, externé riadenie
 • parametre vykurovacích sústav, kvalita vody pre vykurovacie sústavy podľa VDI 2035

Termíny

Prihláška na odborný seminár. 

V prípade požiadavky vám ponúkame aj možnosť zostaviť obsah seminárov individuálne pre uzatvorené skupiny a pri určitej veľkosti skupiny môžeme školiť aj u vás. V prípade takejto požiadavky sa obráťte na svojho obchodno-technického zástupcu WOLF.

Kontakt

WOLFAkadémia Brno

Bauerova 491/10
Brno, Česká republika

Josef Zbořil
akademie@wolfcr.cz 
Telefón +420 547 429 311

Rôzne školenia realizujeme aj v priestoroch našich veľkoobchodných partnerov. Bližšie informácie získate u svojho obchodno-technického zástupcu WOLF.