SK

Servisná sieť WOLF -
Autorizovaní servisní technici

Pravidelná údržba, každého zariadenia je najdôležitejšou súčasťou udržania jeho funkčnosti. Občas sa však môže stať, že zariadenie nepracuje tak ako by malo. Vtedy je dôležité vedieť na koho sa obrátiť. Sieť autorizovaných technikov pre značku WOLF máme na celom území Slovenska. Stačí keď si najskôr zvolíte produkt a potom príslušný kraj. SME TOTIŽ NASTAVENÍ NA VÁS.
Kondenzačné kotly do 50 kW

Servisní partneri pre kondenzačné kotly WOLF s výkonom do 50 kW

Tepelné čerpadlá

Servisní partneri pre tepelné čerpadlá WOLF

Kondenzačné kotly nad 50 kW

Servisní partneri pre kondenzačné kotly WOLF s výkonom nad 50 kW