SK

Portál WOLF SmartSet
KOMFORTNÉ RIADENIE TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV

S portálom WOLF SmartSet riadite a kontrolujete obratom ruky vykurovací, solárny a vetrací systém. A to vôbec nemusíte vojsť do technickej miestnosti v dome.

Portál SmartSet - štart

Na stiahnutie cez Apple Store

Na stiahnutie cez Google Play