SK

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
STAČÍ LEN JEDNO KLIKNUTIE

Nemáte poruke originálne návody WOLF na montáž, obsluhu či údržbu, alebo sú odložené? Žiaden problém, tu nájdete požadovaný dokument.

Pri svedomitej montáži a bezpečnej prevádzke je nevyhnutné dodržiavať návody na montáž/obsluhu pre všetky vykurovacie, klimatizačné, vetracie a solárne systémy WOLF.

  • Produkt sa môže inštalovať a uviesť do prevádzky výlučne v krajine, v ktorej ho spoločnosť Wolf GmbH schválila a uvoľnila.
  • Inštaláciu a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba oprávnený odborný montážny partner.
  • Pri plynových kotloch: inštaláciu a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba oprávnený odborný montážny technik s osvedčením na plynové zariadenia.
  • Rešpektujte bezpečnostné upozornenia uvedené v návodoch na montáž a obsluhu.

Plynové závesné kotly

Plynové závesné kotly – kondenzačné

Plynové kotly stacionárne

Regulačná technika

Vetranie

CRL

NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?

Kontaktujte nás e-mailom a my radi vyhovieme Vašej požiadavke. 

Poslať správu