SK

CENNÍKY WOLF
RÝCHLO A PREHĽADNE

Aktuálne cenníky systémov vykurovania a vetrania WOLF a ich zostáv si môžete prezrieť alebo stiahnuť nižšie.

Cenníky WOLF sú určené výhradne pre odborných partnerov spoločnosti WOLF ako sú veľkoobchody, projektanti, architekti, montážne a stavebné firmy alebo servisné spoločnosti.

Všetky naše cenníky sú vo formáte PDF. Aby ste si ich mohli prezerať, potrebujete k tomu Acrobat Reader od Adobe. Je bezplatne k dispozícii na stiahnutie na web stránke www.adobe.com.