SK

Vrstvový zásobník vody
BSP

Vyhotovenia:

BSP
s odnímateľnou tepelnou izoláciou a výmenníkom tepla z hladkej rúrky

Štandardné vyhotovenie BSP
s odnímateľnou tepelnou izoláciou a dvoma výmenníkmi tepla z hladkej rúrky

Vyhotovenie BSP-W
pre tepelné čerpadlo WOLF s odnímateľnou tepelnou izoláciou a výmenníkom tepla z hladkej rúrky

Vyhotovenie BSP-W-SL
s odnímateľnou tepelnou izoláciou a dvoma výmenníkmi tepla z hladkej rúrky

Typ / Výkon
 • BSP 800
 • BSP 1000
 • BSP SL-1000
 • BSP W-1000
 • BSP W-SL-1000
 • Podstatné fakty
 • Špecifikácia

 • Hygienický ohrev vody výkonným prietokovým modulom s
  úsporným čerpadlom (EEI < 0,20)
 • Priestorovo úsporný vrstvový akumulačný zásobník vody z ocele s osvedčením striebornej farby
 • Komponenty hydrauliky ako prietokový modul, 2 okruhy so zmiešavačom a solárna čerpadlová skupina sa dajú namontovať buď na zásobník vody, ale aj na stenu
 • Oddeľovacie vrstvové plechy stabilizujú teplotné vrstvy v zásobníku vody a podstatne zlepšujú solárny zisk
 • Najväčšie možné solárne zisky, lebo zásobník vody sa môže zohriať na 95 °C bez problémov s vodným kameňom a rizikom obarenia
 • Najnižšie tepelné straty systémom „Jeden zásobník vody“
 • Súprava cirkulačného čerpadla s konektorovým pripojením sa dá doplniť; riadenie časovacími spínacími hodinami alebo otváraním vodovodného kohútika
 • Variantne s 2 čerpadlovými skupinami so zmiešavačom na vysoko- a nízkoteplotný okruh
 • Odnímateľná tepelná izolácia na jednoduchý transport na miesto inštalácie
 • Záruka 5 rokov na stojatý zásobník vody
 • Záruka 2 roky na elektrické a pohyblivé časti
technický výkres
Please choose model
Vrstvový zásobník vody BSP
Typ BSP 800 1000 SL-1000 W-1000 W-SL-1000

Všeobecné údaje

Objem zásobníka vody l 785 915 900 915 900
Tepelná strata v pohotovostnom stave kWh/24h 3.18 3.22 3.22 3.22 3.22
Prívod / spiatočka soláru G 1 1 1 1 1
Prípojky Rp
Snímač (4 kusy) vnútorný priemer (pri BSP-SL/BSP-W-SL 5 kusov) mm 10 10 10 10 10
Plocha výmenníka tepla soláru dolný / horný 2,5 / - 3,0 / - 3,0 / 1,9 3,0 / - 3,0 / 1,9
Objem výmenníka tepla soláru dolný / horný L 16,5 / - 19,8 / - 19,8 / 11,0 19,8 / - 19,8 / 11,0
max. prevádzkový tlak nádrže bar 3 3 3 3 3
max. prevádzkový tlak výmenníka tepla bar 6 6 6 6 6
max. prevádzková teplota nádrže °C 95 95 95 95 95

Rozmery

Spiatočka soláru (dolný výmenník tepla) A mm 230 230 230 230 230
Snímač soláru (dolný výmenník tepla) B mm 490 550 550 550 550
Snímač prepínacieho ventilu C mm 800 950 950 950 950
Prívod soláru (dolný výmenník tepla) D mm 910 1030 1030 1030 1030
Snímač zberača E mm 1200 1350 1350 1350 1350
Snímač zásobníka vody F mm 1350 1510 1510 1510 1510
Spiatočka soláru (horný výmenník tepla) G mm - - 1443 - 1443
Snímač soláru (horný výmenník tepla) H mm - - 1610 - 1610
Prívod soláru (horný výmenník tepla) I mm - - 1780 - 1780
Celková výška bez tepelnej izolácie J mm 1755 2040 2040 2040 2040
Celková výška s tepelnou izoláciou K mm 1825 2110 2110 2110 2110
Prípojky l mm 260 310 310 310 310
Prípojky M mm 630 745 745 745 745
Prípojky N mm 1030 1250 1250 1250 1250
Prípojky O mm - 1430 1430 1430 1430
Prípojky P mm 1430 1710 1710 1710 1710
Priemer s tepelnou izoláciou Q mm 1000 1000 1000 1000 1000
Priemer bez tepelnej izolácie R mm 790 790 790 790 790
Klopná výška bez tepelnej izolácie mm 1788 2068 2068 2068 2068

Hmotnosti

Hmotnosť kg 171 194 215 194 215