SK

Ohrievač vody
SEW-1(W) / SEW-2

Ohrievač vody pre tepelné čerpadlo z ocele s dvojvrstvovým smaltom
Typ / Výkon
 • SEW 2-200
 • SEW 1-300
 • SEW 1-400
 • SEW 1W-360
 • Podstatné fakty
 • Špecifikácia

 • SEW-1W na doplnkový ohrev solárnymi kolektormi
 • Výmenník tepla z hladkej rúrky na krátky čas ohrevu a komfortnú dodávku teplej vody
 • Vysoko účinná tepelná izolácia z PU tvrdej peny pod plášťom z fólie s nízkymi tepelnými stratami, striebornej farby
 • Vnútorná stena nádoby chránená proti korózii špeciálnym smaltom a ochrannou horčíkovou anódou
 • Kontrolný a revízny otvor na jednoduchú údržbu
technický výkres
Please choose model
Ohrievač vody SEW-1(W) / SEW-2
Typ SEW 2-200 1-300 1-400 1W-360

Všeobecné údaje

Trieda energetickej efektívnosti C C C C
Objem zásobníka vody L 190 290 375 365
Tepelná strata v pohotovostnom stave kWh/24h 1.55 1.7 2.1 2.04
Trvalý výkon zásobníka vody prívod 80/60 °C - OPV 10/45 °C kW - l/h 20/490 90/2210 125/3070 90/2210
Výkonové číslo (vykurovanie) NL60 3 7 10 3
Výkonové číslo (vykurovanie) NL50 1.6 3.5 5 1.6
Čas ohrevu 14 kW - 10-50 °C min 60 58 75 71
Primár-vykurovacia voda bar/°C 10/110 10/110 10/110 10/110
Sekundár-teplá voda bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95
Vnútorný priemer príruby mm DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Prípojka studenej vody G (vonk.záv.) 1“ 1¼“ 1¼“ 1“
Spiatočka vykurovania / soláru G (vonk.záv.) 1“ 1¼“ 1 ¼“ 1¼“
Cirkulácia G (vonk.záv.) ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Prívod vykurovania / soláru G (vonk.záv.) 1¼“ 1¼“ 1¼“ 1¼“
Prípojka teplej vody G (vonk.záv.) 1“ 1¼“ 1¼“ 1“
Ochranná anóda G (vn.záv.) 1½“ 1¼“ 1¼“ 1¼“
Elektrický doplnkový ohrev G (vn.záv.) 1½“ 1½“ 1½“ 1½“
Ponorné puzdro snímača zásobníka vody (namontované) G (vn.záv.) ½“ ½“ ½“ 20x2
Teplomer G (vn.záv.) ½“ ½“ ½“ ½“
Plocha výmenníka tepla vykurovanie / solár 2,0/- 3,5/- 5,1/- 3,2/1,3
Objem výmenníka tepla vykurovanie / solár L 112/- 27/- 39/- 27/11

Rozmery

Prípojka studenej vody A mm 95 55 55 55
Spiatočka vykurovania / soláru B mm 245 222/- 222/- 606/221
Snímač zásobníka vody vykurovanie / solár C mm 435 656/- 791/- 965/385
Cirkulácia D mm 780 786 921 860
Prívod vykurovania / soláru E mm 905 886/- 1156/- 1146/470
Prípojka teplej vody F mm 1015 1229 1586 1526
Elektrický doplnkový ohrev (ponuka) G mm 960 912 1174 1210
Prípojka teplomera H mm 1065 1069 1426 1355
Celková výška I mm 1290 1310 1660 1630
Priemer bez izolácie J mm 605 705 705 705
Revízna príruba l mm 302 277 277 276
Klopná výška mm 1410 1485 1805 1740

Hmotnosti

Hmotnosť kg 75 134 185 182