SK

Akumulačný zásobník vody
SPU-1 / SPU-2 (W) do 1500 litrov

Akumulačný zásobník vody na podporu vykurovania s odnímateľnou tepelnou izoláciou a výmenníkom tepla z hladkej rúrky

Typ / Výkon
 • SPU-1 200
 • SPU-2-(W) 500
 • SPU-2-(W) 800
 • SPU-2-(W) 1000
 • SPU-2-(W) 1500
 • Podstatné fakty
 • Špecifikácia
 • Typ SPU-2 bez výmenníka tepla
 • Typ SPU-2 s výmenníkom tepla
 • Akumulačný zásobník vody z ocele s osvedčením
 • 8 prípojok 1 1/2“ a 4 prípojky ½“ na stene nádoby
 • Vysoko kvalitná tepelná izolácia 100 mm s nízkymi tepelnými stratami
 • Odnímateľná tepelná izolácia na jednoduchý transport na miesto inštalácie
 • Záruka 5 rokov na stojatý zásobník vody
 • Záruka 2 roky na elektrické a pohyblivé časti
technický výkres
Please choose model
Akumulačný zásobník vody SPU-1 / SPU-2 (W) do 1500 litrov
Typ SPU-1 200
SPU-2 500 800 1000 1500

Všeobecné údaje

Trieda energetickej efektívnosti C C - - -
Objem zásobníka vody SPU-1 L 200 - - - -
Objem zásobníka vody SPU-2-W L - 480 780 960 1500
Objem zásobníka vody SPU-2 L - 490 795 980 1530
Tepelná strata v pohotovostnom stave SPU-1 kWh/24h 1.55 - - - -
Tepelná strata v pohotovostnom stave SPU-2-W kWh/24h - 2.0299999999999998 2.59 3.02 3.67
Prípojky (5 kusov) Rp 1½“ - - - -
Prípojky (8 kusov) Rp - 1½“ 1½“ 1½“ 1½“
Ponorné puzdro Rp ½“ - - - -
Teplomer (4 kusy) Rp - ½“ ½“ ½“ ½“
Odvzdušnenie Rp 1“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“
Vypúšťanie Rp ½“ - - - -
Prípojky registra Rp - 1“ 1“ 1“ 1“
Plocha výmenníka tepla - 1.8 2.4 3 3.6
Objem výmenníka tepla L - 11 15 19 22
max. prevádzkový pretlak primár / sekundár bar - / 3 10/10 10/10 10/10 10/10
max. prevádzková teplota primár / sekundár °C - / 95 110 / 95 110 / 95 110 / 95 110 / 95

Rozmery

Prípojky / teplomer / lišta snímačov A mm 256 220 260 310 380
Prípojky / teplomer / lišta snímačov B mm 460 620 630 745 825
Ponorné puzdro C mm 358 - - - -
Prípojky / teplomer / lišta snímačov C mm - 1010 1030 1250 1350
Prípojky / teplomer / lišta snímačov D mm 910 1390 1430 1710 1760
Spiatočka registra E mm - 220 260 310 375
Prívod registra F mm - 715 845 1030 1175
Výška bez tepelnej izolácie / odvetranie G mm - 1640 1700 2050 2150
Výška s tepelnou izoláciou H mm 1140 1725 1785 2135 2235
Priemer s tepelnou izoláciou I mm 610 850 990 990 1200
Priemer bez tepelnej izolácie J mm - 650 790 790 1000
Vypúšťanie K mm 85 - - - -
Klopná výška bez tepelnej izolácie mm 1310 1910 2050 2360 2540
Klopná výška bez tepelnej izolácie mm - 1670 1750 2090 2270

Hmotnosť

SPU-1 kg 48 - - - -
SPU-2-W kg - 113 133 149 256
SPU-2 kg - 87 109 130 205