SK

Solárny modul
SM2-2

Solárny modul
Typ / Výkon
 • SM2-2
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Rozširujúci modul na reguláciu solárneho zariadenia až s 2 ohrievačmi vody a 2 kolektorovými poľami, vrátane 1 snímača kolektorov, 1 snímača ohrievača vody, oba s ponorným puzdrom
 • jednoduchá konfigurácia regulátora výberom preddefinovaných variantov zariadenia
 • v spojení so zdrojmi tepla Wolf vyššia úspora energie inteligentným dohrievaním ohrievača vody, t. j. blokovaním dohrevu ohrievača vody pri dostatočne vysokom solárnom zisku
 • meranie tepla externým meračom tepla vo všetkých konfiguráciách
 • výber prevádzkového režimu ohrievača vody
 • zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt v ovládacom module BM-2
 • rozhranie eBus s automatickým energetickým manažmentom
 • pripájacia technika Rast 5
 • vrátane 1 snímača teploty kolektora, 1 snímača teploty ohrievača vody, oba s ponorným puzdrom
technický výkres