SK

Solárny modul
SM1-2

Solárny modul
Typ / Výkon
 • SM1-2
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Rozširujúci modul na reguláciu solárneho okruhu vrátane 1 snímača kolektorov, 1 snímača ohrievača vody a ponorných puzdier
 • V spojení so zdrojmi tepla Wolf vyššia úspora energie inteligentným dohrievaním ohrievača vody, t. j. blokovaním dohrevu ohrievača vody pri dostatočne vysokom solárnom zisku
 • Meranie tepla externým meračom tepla
 • Kontrola funkcie prietoku a gravitačnej brzdy
 • Regulácia teplotného spádu jedného spotrebiča tepla
 • Obmedzenie maximálnej teploty ohrievača vody
 • Zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt v ovládacom module BM-2
 • Integrované počítadlo prevádzkových hodín
 • Rozhranie eBus s automatickým energetickým manažmentom
 • Pripájacia technika Rast 5
 • Pri CSZ-2 je už v dodávke zariadenia
technický výkres