SK

Plynový závesný kondenzačný kotol
CGB-2(K)

Plynový závesný kondenzačný kotol/Kotol s prietokovým ohrevom vody
Typ / Výkon
 • CGB-14
 • CGB-20
 • CGB-24
 • CGB-K-20
 • CGB-K-24
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Plynový závesný kondenzačný kotol s uzavretou spaľovacou komorou na prevádzku závislú a nezávislú od vzduchu v miestnosti.
 • Vysoký norm. stupeň využitia do 110 % (Hi) /99 % (Hs) na najlepšie možné využitie energie.
 • Horák s predzmiešavaním na zemný plyn E, LL a skvapalnený plyn, plynulo modulovaný tepelný výkon od 1,8 kW.
 • Štandardne sa dodáva s expanznou nádobou, modulovaným úsporným čerpadlom (EEI < 0,23) a 3-cestným ventilom.
 • Potiahnutý výmenník tepla na vykurovaciu vodu WOLF "ALUPro"
 • Efektívna technológia spaľovania s adaptívnou, samokalibračnou reguláciou spaľovania so samočinným prispôsobovaním sa kvalite plynu (napr. bioplyn).
 • Automatické nastavenie CO2 samokalibračnou reguláciou spaľovacieho vzduchu na extrémne nízke emisie škodlivín.
 • Bez prepúšťacieho ventilu, nie je potrebné zvyšovanie teploty spiatočky – na najvyššie využitie kondenzácie.
 • Rýchla montáž, jednoduchá obsluha a údržba s pohodlným prístupom k všetkým komponentom.
 • Výmenník tepla na vykurovaciu vodu sa dá pri údržbe vyklopiť pod tlakom v systéme bez vypustenia vykurovacej vody.
technický výkres
Please choose model
Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-2(K)
Typ CGB-14 CGB-20 CGB-24 CGB K-20 CGB K-24

Trieda energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti pri vykurovaní A A A A A
Trieda energetickej efektívnosti pri ohreve vody - - - A A

Všeobecné údaje

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 23,8/27,1 18,9/22,2 23,8/27,1
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8 20,4 25,8
Men. tepelný príkon kW 14 19,6/23,0 24,6/28,0 19,6/23,0 24,6/28,0

Min. tepelný výkon (modulovaný)

pri 80/60 °C kW 1,8/4,6 3,8/6,8 4,8/6,8 3,8/6,8 4,8/6,8
pri 50/30 °C kW 2,1/5,4 4,4/7,4 5,6/7,4 4,4/7,4 5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 1,9/4,9 3,9/6,9 4,9/6,9 3,9/6,9 4,9/6,9
Prípojka prívodu vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka spiatočky vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácia G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Prípojka studenej vody G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Prípojka plynu R ½“ ½“ ½“ ½“ ½“
Prípojka vzduch/spaliny mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Rozmery

Hĺbka mm 378 378 378 378 378
Šírka mm 440 440 440 440 440
Výška mm 790 790 790 790 790
Celková hmotnosť kg 33 33 33 33 33

Vedenie vzduch/spaliny

Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Kategória plynu II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P

Hodnota prípojky plynu

Zemný plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95 2,06/2,42 2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25 2,28/2,67 2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19 1,53/1,80 1,87/2,19

Tlak prípojky plynu

Zemný plyn (dovolený min.-max.) mbar 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25)
Skvapalnený plyn (dovolený min.-max.) mbar "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)"
Norm. stupeň využitia pri 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99
Norm. stupeň využitia pri 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96 107/96 107/96

Účinnosť

pri men. zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 98/88 98/88
pri 30% čiast. zaťažení a TR=30 °C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97 108/97 108/97
Teplota prívodu nastavenie výrobcu °C 75 75 75 75 75
Teplota prívodu do cca °C 90 90 90 90 90
max. celkový tlak nar 3 3 3 3 3

Úsporné čerpadlo (EEI<0,23)

Prietok 600 l/h (14 kW pri Δt=20 K) mbar 550 550 550 550 550
Prietok 860 l/h (20 kW pri Δt=20 K) mbar - 430 430 430 430
Prietok 1030 l/h (24 kW pri Δt=20 K) mbar - - 280 - 280
Prietok teplej vody l/min - - - 2,0-6,5 2,0-8,0
Min. tlak pri odbere vody podľa EN 625 bar - - - 0,4 0,65
Špec. prietok vody D pri ΔT=30 K l/min - - - 10,3 13
max. dovolený celkový tlak teplej vody bar - - - 10 10
Teplá voda - rozsah teploty (nastaviteľný) °C - - - 45-65 45-65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla L 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Exp. nádoba celkový objem l 10 10 10 10 10
Exp. nádoba pretlak bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmax °C 62-45 70-50 76-50 70-50 76-50
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmin °C 30-25 30-25 33-27 30-25 33-27

Dispozičný tlak ventilátora

pri Qmax Pa 125 135 180 135 180
pri Qmin Pa 10 14 17 17 14 17
Druh spalín G52 G52 G52 G52 G52
Trieda NOx 5 5 5 5 5
Prietok kondenzátu pri 50/30 °C l/h cca 1,4 cca 2,0 cca 2,4 cca 2,0 cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Elektrický príkon Standby W 3 3 3 3 3
Elektrický príkon maximálny W 17-45/59 17-51/63 17-62/88 17-51/63 17-62/88
Krytie IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrická prípojka/istenie 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B

Technickú dokumentáciu k tomuto produktu nájdete v časti NA STIAHNUTIE.