SK

Plynový kondenzačný kotol na vykurovanie aj ohrev vody
CGB

Závesný plynový kondenzačný kotol s minimálnymi nárokmi na priestor s pohodlnou manipuláciou a obsluhou. Možnosť kaskádovej prevádzky až 4 kotlov.

Typ / Výkon
  • CGB-35
  • CGB-50
  • CGB-75
  • CGB-100
  • PODSTATNÉ FAKTY

• s uzatvorenou spaľovacou komorou, prívod spaľovacieho vzduchu závislý alebo nezávislý na priestore kotolne, dá sa kombinovať so zásobníkovým ohrievačom vody, napr. SE-2

• extrémne nízke hodnoty škodlivín v spalinách spĺňajú prísne nároky európskych a nemeckých smerníc a podmienky používania ekologickej značky Modrý anjel

• vysoký normovaný stupeň využitia do 110 % (Hi) / 99 % (Hs) s maximálnym využitím energie paliva

• tichá prevádzka

• rýchla montáž a jednoduchá obsluha

• výmenník tepla s elektrochemicky potiahnutým povrchom ALUPro (CGB 35/50)

• vysokovýkonný výmenník tepla z hliníko-kremíkovej zliatiny so zvislými hladkými rebrami na jednoduché čistenie, s vysokým samočistiacim efektom a dlhou životnosťou (CGB 75/100)

• výklopný výmenník tepla umožňuje ľahké čistenie a údržbu bez vypustenia vykurovacej vody a bezproblémový servis (Flip & Clean)

• CGB 75/100: spalinová spätná klapka v štandardnej výbave, nízke tepelné straty, kaskáda s pretlakovým spalinovým systémom až 4 kotlov s celkovým výkonom do 400 kW

• CGB 75/100: kotol nevyžaduje minimálny prietok vody, preto nemá prepúšťací ventil

• CGB 75/100: maximálny dovolený tlak obehovej vody 6 bar

technický výkres