SK

Plynový kondenzačný kotol
CGW-2

Závesný plynový kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom vody z ušľachtilej ocele
Typ / Výkon
 • CGW-14/100L
 • CGW-20/120L
 • CGW-24/140L
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Závesný plynový kondenzačný kotol pozostáva z plynového kondenzačného závesného kotla CGB-2 s výmenníkom tepla z ušľachtilej ocele na ohrev vody a vrstvového zásobníka vody z ušľachtilej ocele modulárnej konštrukcie
 • zabudovaný komfortný ohrev vody, ktorý prekonáva ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s objemom 100, 120 resp. 140 l
 • Turbo teplej vody s rozvodným a rozdeľovacím systémom z ušľachtilej ocele na teplú a studenú vodu na pokojné, radiálne vrstvenie vody a excelentný výkon pri ohreve (prihlásený európsky patent).
 • s CGW-2-14/100 l sa dá za 10 minút naplniť vaňa cca 140 l/40 °C
 • vysoká úspora prevádzkových nákladov efektívnym ohrevom vody a inovatívnou izolačnou technikou s integrovaným systémom prstencových štrbín (úžitkový vzor)
 • riadené plnenie zásobníka vody na najvyššiu energetickú efektívnosť účinným využitím kondenzácie (udelený Europatent)
 • Plynový kondenzačný kotol je elektricky a hydraulicky pripravený na pripojenie.
technický výkres
Please choose model
Plynový kondenzačný kotol CGW-2
Typ CGW-14/100L CGW-20/120L CGW-24/140L

Trieda energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti pri vykurovaní A A A
Trieda energetickej efektívnosti pri ohreve vody A A A

Všeobecné údaje

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 23,8/27,1
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8
Men. tepelný príkon kW 14 19,6/23,0 24,6/28,0

Min. tepelný výkon (modulovaný)

pri 80/60 °C kW 1,8/4,6 3,8/6,8 4,8/6,8
pri 50/30 °C kW 2,1/5,4 4,4/7,4 5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 1,9/4,9 3,9/6,9 4,9/6,9
Prípojka prívodu vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka spiatočky vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácia G ½“ ½“ ½“
Prípojka studenej vody G ¾“ ¾“ ¾“
Prípojka plynu R ½“ ½“ ½“
Prípojka vzduch/spaliny mm 60/100 60/100 60/100

Rozmery

Hĺbka mm 378 378 378
Šírka mm 800 800 800
Výška mm 790 790 790
Celková hmotnosť kg 54(35+19) 54(35+19) 54(35+19)
Vedenie vzduch/spaliny Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x)
Kategória plynu II2N3P II2N3P II2N3P

Hodnota prípojky plynu

Zemný plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19

Tlak prípojky plynu

Zemný plyn (dovolený min.-max.) mbar 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25)
Skvapalnený plyn (dovolený min.-max.) mbar 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5)
Norm. stupeň využitia pri 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Norm. stupeň využitia pri 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96

Účinnosť

pri men. zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
pri 30% čiast. zaťažení a TR=30 °C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Teplota prívodu nastavenie výrobcu °C 75 75 75
Teplota prívodu do cca °C 90 90 90
max. celkový tlak 3 3 3

Úsporné čerpadlo (EEI<0,23)

Prietok 600 l/h (14 kW pri Δt=20 K) mbar 550 550 550
Prietok 860 l/h (20 kW pri Δt=20 K) mbar - 430 430
Prietok 1030 l/h (24 kW pri Δt=20 K) mbar - - 280
max. dovolený celkový tlak teplej vody bar 10 10 10
Teplá voda - rozsah teploty (nastaviteľný) °C - 45-65 45-65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla L 1,3 1,3 1,3
Men. objem vrstvového zásobníka vody/ekvivalentný men. objem L 44/100 44/120 44/140
Špec. prietok vody D pri ΔT=30 K l/min 14,3 18 20
Teplá voda trvalý výkon l/h (kW) 366 (14,6) 560 (23,1) 684 (27,8)
Výkonové číslo podľa DIN 4708 NL 0,8 1,1 1,5
Výstupný výkon ohrevu vody l/10 min 115 150 171
Strata tepla v pohot. stave podľa DIN EN 12897 kWh/24h 0,8 0,8 0,8
Protikorózna ochrana výmenníka tepla/zásobníka vody Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ
Exp. nádoba celkový objem l 10 10 10
Exp. nádoba pretlak bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmin °C 30-25 30-25 33-27

Prietok spalín

pri Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 10,9/13,0
pri Qmin g/s 0,9 1,8 2,3

Dispozičný tlak ventilátora

pri Qmax Pa 125 135 180
pri Qmin Pa 10 14 17
Druh spalín G52 G52 G52
Trieda NOx 5 5 5
Prietok kondenzátu pri 50/30 °C l/h cca 1,4 cca 2,0 cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Elektrický príkon Standby W 3 3 3
Elektrický príkon maximálny W 17-45/93 17-51/110 17-62/135
Krytie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrická prípojka/istenie 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B