SK

Plynový kondenzačný kotol
CGS-2L

Plynový kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom vody
Typ / Výkon
 • CGS-2-14/120L
 • CGS-2-20/160L
 • CGS-2-24/200L
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Plynový kondenzačný kotol pozostáva z plynového kondenzačného závesného kotla CGB-2 s výmenníkom tepla z ušľachtilej ocele na ohrev vody a vrstvového zásobníka vody modulárnej konštrukcie.
 • Systém "Turbostop" zabezpečuje vo vrstvovom zásobníku vody komfortné vrstvenie teplej vody, čím predstihuje ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s objemom 120, 160 resp. 200 litrov
 • Riadené plnenie zásobníka vody na najvyššiu energetickú efektívnosť účinným využitím kondenzácie (udelený Europatent).
 • Vysoké výkonové číslo NL = 1,3 až 2,5 pri ohreve z 10 °C na 60 °C
 • S CGS-2-20/160 l sa dá za 10 minút naplniť vaňa s cca 230 l vody/40 °C; s CGS-2-14/120 l dosiahnete cca 190 l/40 °C
 • Najnižšie straty tepla s vysoko efektívnou izolačnou technikou – za 24 hodín len 1,0 kWh energie.
 • Kompaktná konštrukcia ako kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom vody. Pri inštalácii sa dá ľahko rozdeliť do dvoch modulov 35 kg a 49 kg.
 • Zabudovaný poistný ventil vykurovacieho okruhu 3 bary.
technický výkres
Please choose model
Plynový kondenzačný kotol CGS-2L
Typ CGS-2 14/120L CGS-2 20/160L CGS-2 24/200L

Trieda energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti pri vykurovaní A A A
Trieda energetickej efektívnosti pri ohreve vody A A A

Všeobecné údaje

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 23,8/27,1
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8
Men. tepelný príkon kW 14 19,6/23,0 24,6/28,0

Min. tepelný výkon (modulovaný)

pri 80/60 °C kW 1,8/4,6 3,8/6,8 4,8/6,8
pri 50/30 °C kW 2,1/5,4 4,4/7,4 5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 1,9/4,9 3,9/6,9 4,9/6,9
Prípojka prívodu vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka spiatočky vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácia G ¾“ ¾“ ¾“
Prípojka studenej vody G ½“ ½“ ½“
Prípojka plynu R ½“ ½“ ½“
Prípojka vzduch/spaliny/h2> mm 60/100 60/100 60/100

Rozmery

Hĺbka mm 635 635 635
Šírka mm 600 600 600
Výška mm 1462 1462 1462
Celková hmotnosť kg 84 (35+49) 84 (35+49) 84 (35+49)
Vedenie vzduch/spaliny Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Kategória plynu II2N3P II2N3P II2N3P

Hodnota prípojky plynu

Zemný plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19

Tlak prípojky plynu

Zemný plyn (dovolený min.-max.) mbar 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25)
Skvapalnený plyn (dovolený min.-max.) mbar 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5)
Norm. stupeň využitia pri 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Norm. stupeň využitia pri 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96

Účinnosť

pri men. zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
pri 30% čiast. zaťažení a TR=30 °C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Teplota prívodu nastavenie výrobcu °C 75 75 75
Teplota prívodu do cca °C 90 90 90
max. celkový tlak nar 3 3 3

Úsporné čerpadlo (EEI<0,23)

Prietok 600 l/h (14 kW pri Δt=20 K) mbar 550 550 550
Prietok 860 l/h (20 kW pri Δt=20 K) mbar - 430 430
Prietok 1030 l/h (24 kW pri Δt=20 K) mbar - - 280
max. dovolený celkový tlak teplej vody bar 10 10 10
Teplá voda - rozsah teploty (nastaviteľný) °C 15-65 15-65 15-65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla L 1,3 1,3 1,3
Men. objem vrstvového zásobníka vody/ekvivalentný men. objem L 44/100 44/120 44/140
Špec. prietok vody D pri ΔT=30 K l/min 18,7 23,2 25,2
Teplá voda trvalý výkon podľa DIN 4708 l/h (kW) 366 (14,6) 560 (23,1) 684 (27,8)
Výkonové číslo podľa DIN 4708 NL 0,8 2,1 2,5
Výstupný výkon ohrevu vody l/10 min 161 199 215
Strata tepla v pohot. stave podľa DIN EN 12897 kWh/24h 1 1 1
Protikorózna ochrana výmenníka tepla/zásobníka vody Ušľachtilá oceľ/dvojvrstvový smalt podľa DIN 4753 Ušľachtilá oceľ/dvojvrstvový smalt podľa DIN 4753 Ušľachtilá oceľ/dvojvrstvový smalt podľa DIN 4753
Exp. nádoba celkový objem l 10 10 10
Exp. nádoba pretlak bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmin °C 30-25 30-25 33-27

Prietok spalín

pri Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 10,9/13,0
pri Qmin g/s 0,9 1,8 2,3

Dispozičný tlak ventilátora

pri Qmax Pa 125 135 180
pri Qmin Pa 10 14 17
Druh spalín G52 G52 G52
Trieda NOx 5 5 5
Prietok kondenzátu pri 50/30 °C l/h cca 1,4 cca2,0 cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Elektrický príkon Standby W 3 3 3
Elektrický príkon maximálny W 17-45/93 17-51/110 17-62/135
Krytie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrická prípojka/istenie 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B