SK

Plynová kondenzačná solárna kotlová zostava
CSZ-2

Plynová kondenzačná solárna kotlová zostava so solárnym zásobníkom vody, solárnou čerpadlovou skupinou a reguláciou
Typ / Výkon
 • CSZ-2 14/300R
 • CSZ-2 20/300R
 • CSZ-2 24/300R
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Plynový závesný kondenzačný kotol, uzavretá spaľovacia komora, na prevádzku závislú a nezávislú od vzduchu v miestnosti.
 • Vysoký norm. stupeň využitia do 110 % (Hi) /99 % (Hs) na najlepšie možné využitie energie.
 • Spĺňa podmienky značky "Modrý anjel" podľa RAL‑UZ 61 pri prevádzke na zemný plyn.
 • Horák s predzmiešavaním na zemný plyn E, LL a skvapalnený plyn, plynulo modulovaný tepelný výkon od 1,8 kW.
 • Štandardne sa dodáva s expanznou nádobou, modulovaným úsporným čerpadlom (EEI < 0,23) a 3-cestným ventilom.
 • Výmenník tepla na vykurovaciu vodu sa dá pri údržbe vyklopiť pod tlakom v systéme bez vypustenia vykurovacej vody.
 • Potiahnutý výmenník tepla vykurovacej vody WOLF "ALUPro"
 • Rýchla montáž, jednoduchá obsluha a údržba s pohodlným prístupom k všetkým komponentom.
 • Ľahké meranie spalín zvonka bez otvárania kotla.
 • Efektívna technológia spaľovania s adaptívnou, samokalibračnou reguláciou spaľovania so samočinným prispôsobovaním sa kvalite plynu – kontrola servisným technikom je potrebná len raz za 3 roky.
 • Prestavenie prevádzky medzi zemným a skvapalneným plynom bez prezbrojovacej súpravy.
 • Automatické nastavenie CO2 samokalibračnou reguláciou spaľovacieho vzduchu pre všetky druhy plynu (zemný plyn, skvapalnený plyn).
 • Nový regulačný systém Wolf WRS sa dá nastavovať a regulovať smarfónom alebo počítačom.
 • Optimálne využitie kondenzácie reguláciou teplotného spádu bez prepúšťacieho ventilu, zvyšovanie teploty spiatočky nie je potrebné.
 • Komunikácia cez smarfón, laptop alebo počítač a LAN/WLAN modul ISM7i.
technický výkres
Please choose model
Plynová kondenzačná solárna kotlová zostava CSZ-2
Typ CGS-2 14/150R CGS-2 20/150R CGS-2 24/150R

Trieda energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti pri vykurovaní priestorov A A A
Trieda energetickej efektívnosti pri ohreve vody A A A

Všeobecné údaje

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 23,8/27,1
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8
Men. tepelný príkon kW 14 19,6/23,0 24,6/28,0

Min. tepelný výkon (modulovaný)

pri 80/60 °C kW 1,8/4,6 3,8/6,8 4,8/6,8
pri 50/30 °C kW 2,1/5,4 4,4/7,4 5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 1,9/4,9 3,9/6,9 4,9/6,9
Prípojka prívodu vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka spiatočky vykurovania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácia G ¾“ ¾“ ¾“
Prípojka studenej vody G ¾“ ¾“ ¾“
Prípojka plynu R ½“ ½“ ½“
Prípojka vzduch/spaliny mm 60/100 60/100 60/100

Rozmery

Hĺbka mm 635 635 635
Šírka mm 600 600 600
Výška mm 1792 1792 1792
Celková hmotnosť kg 115 (35+80) 115 (35+80) 115 (35+80)
Vedenie vzduch/spaliny Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Kategória plynu II2N3P II2N3P II2N3P

Hodnota prípojky plynu

Zemný plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19

Tlak prípojky plynu

Zemný plyn (dovolený min.-max.) mbar 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25)
Skvapalnený plyn (dovolený min.-max.) mbar 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5)
Norm. stupeň využitia pri 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Norm. stupeň využitia pri 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96

Účinnosť

pri men. zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
pri 30 % čiast. zaťažení a TR=30 °C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Teplota prívodu nastavenie výrobcu °C 75 75 75
Teplota prívodu do cca °C 90 90 90
max. celkový tlak 3 3 3

Disp. dopr. výška pre vyk. okruh: Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)

Prietok 600 l/h (14 kW pri Δt=20 K) mbar 550 550 550
Prietok 860 l/h (20 kW pri Δt=20 K) mbar - 430 430
Prietok 1030 l/h (24 kW pri Δt=20 K) mbar - - 280
max. dovolený celkový tlak teplej vody bar 10 10 10
Teplá voda ‒ rozsah teploty (nastaviteľný) °C 15-65 15-65 15-65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla L 1,3 1,3 1,3
Men. objem ohrievača vody / ekvivalentný men. objem L 145 145 145
Špec. prietok vody D pri ΔT=30 K l/min 19,7 21,4 21,7
Teplá voda trvalý výkon podľa DIN 4708 l/h (kW) 324 (13,6) 555 (22,6) 612 (25)
Výkonové číslo podľa DIN 4708 NL 1,7 2 2,2
Výstupný výkon ohrevu vody l/10 min 162 176 182
Strata tepla v pohot. stave podľa DIN EN 12897 kWh/24h 1,47 1,47 1,47
Protikorózna ochrana výmenníka tepla/zásobníka vody Ušľachtilá oceľ/dvojvrstvový smalt podľa DIN 4753 Ušľachtilá oceľ/dvojvrstvový smalt podľa DIN 4753 Ušľachtilá oceľ/dvojvrstvový smalt podľa DIN 4753
Exp. nádoba celkový objem l 10 10 10
Exp. nádoba pretlak bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmin °C 30-25 30-25 33-27

Prietok spalín

pri Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 10,9/13,0
pri Qmin g/s 0,9 1,8 2,3

Dispozičný tlak ventilátora

pri Qmax Pa 90 90 90
pri Qmin Pa 12 12 12
Druh spalín G52 G52 G52
Trieda NOx 5 5 5
Prietok kondenzátu pri 50/30 °C l/h cca 1,4 cca 2,0 cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Elektrický príkon Standby W 3 3 3
Elektrický príkon maximálny W 17-59/45 17-51/63 17-62/88
Krytie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrická prípojka/istenie 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B

Hmotnosti

Celková hmotnosť kg 160 (35 + 125) 160 (35 + 125) 160 (35 + 125)
Hmotnosť v prevádzke (s vodou) kg 583 583 583