SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

PRE ZDRAVÚ KLÍMU
A POHODLIE

Hygienicky vyladený zvlhčovací systém na najrôznejšie oblasti použitia.

Na optimalizáciu pohodlia a zdravú klímu pre ľudí ako aj na zabezpečenie bezporuchovej a náročnej manipulačnej, procesnej a výrobnej techniky. Regulovanou vlhkosťou vzduchu sa dá zabrániť aj rušivým elektrostatickým nábojom. K štandardom technického vybavenia patria zvlhčovacie komory s vnútrom z ušľachtilej ocele. Záchytné vane z ušľachtilej ocele majú 3-stranný sklon na zabezpečenie odtoku. Priezory s možnosťou zatemnenia ako aj komfortné revízne otvory na práce pri údržbe a čistení tvoria technicky dokonalý systém.

PARNÉ ZVLHČOVAČE
NA VEĽMI VYSOKÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY

Použitie v prívode vzduchu na regulované zvlhčovanie s kontrolovaným odvodom kondenzátu.

Parné zvlhčovače umiestnené v prívode vzduchu, slúžia na jeho regulované zvlhčovanie. Pritom sa voda v zvlhčovači privádza do varu elektrickou energiou alebo plynom a vyparí sa. Všetky minerály a biologické zložky sa tak oddelia resp. usmrtia.
Čistá vodná para sa cez dýzy zabudované vo vzduchotechnickej jednotke vháňa do prúdu vzduchu, ktorý ju príjme. Vznikajúci kondenzát sa zbiera v systéme s vaňou z ušľachtilej ocele s trojstranným spádom a bočným odtokom a kontrolovane sa odvádza.

  • Najvyššia hygiena
  • Výkon sa dá plynulo regulovať
  • Malé straty vody (kondenzát)
  • Nie je potrebné dohrievanie vzduchu
  • Krátke stavebné dĺžky
  • Jednoduchá údržba
  • Dá sa použiť voda premenlivej kvality

Vysokotlakový zvlhčovač
Na vysoké hygienické požiadavky

Použitie v prívode vzduchu na regulované zvlhčovanie s kontrolovaným odvodom kondenzátu.

Umiestnený v prívode vzduchu na regulované zvlhčovanie. Voda sa v zvlhčovači privádza do varu elektrickou energiou alebo plynom a vyparí sa. Pritom sa všetky minerály a biologické zložky oddelia resp. usmrtia.
Čistá vodná para sa cez dýzy zabudované vo vzduchotechnickej jednotke vháňa do prúdu vzduchu, ktorý ju príjme. Vznikajúci kondenzát sa zbiera v systéme s vaňou z ušľachtilej ocele s trojstranným spádom a bočným odtokom a kontrolovane sa odvádza.

  • Veľmi hygienické, lebo sa nepoužíva cirkulujúca voda (osmotická voda)
  • Vysoký výkon zvlhčovača až do 90 % r. v.  
  • Plynulá regulácia výkonu otáčkami čerpadla zvlhčovača