SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

REDUKCIA HLUKU KULISAMI
TLMIČE HLUKU WOLF

Kulisy s minerálnymi vláknami s optimalizovaným prúdením pre VZT zariadenia.

Jednotky tlmičov hluku majú minimalizovať vyžarovanie hluku, ktorý vzniká vo ventilátorových jednotkách prúdením vzduchu do siete kanálov alebo do okolia. Použitím tlmičov hluku s rôznou dĺžkou a šírkou kulís sa zároveň dosiahne nízka tlaková strata a nízke emisie hluku do systému kanálov a dá sa optimálne prispôsobiť všetkým potrebám.

  • Oderuvzdornosť vláken do 20 m/s zásluhou pokrytia vysoko hodnotným skleným vláknom.
  • Bezpečné voči spráchniveniu, s impregnáciou odpudzujúcou vlhkosť.
  • Nehorľavé podľa DIN 4102 A2.
  • Maximálna prevádzková teplota do 100 °C.
  • Údaje o hluku špecifické pre projekt podľa konfiguračného programu WOLF schváleného TÜV a Eurovent.
  • Vysoká flexibilita vďaka variabilite dĺžok a šírok.
  • Malá tlaková strata pri optimalizovanom tlmení hluku odladeným pomerom štrbín/kulís.

Hygienicky optimalizované, lebo:

  • sú umiestnené v podlahe bez vertikálnych štrbín
  • ľahké čistenie kulís
  • jednoduchá demontáž kulís