SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

TECHNIKA CHLADENIA
A TEPELNÉHO ČERPADLA

Aplikačne a projektovo špecificky optimalizované, energeticky efektívne chladiace a tepelné agregáty. Podľa želania buď plynulo, alebo viacstupňovo regulované kompresorové ústrojenstvo (DR/IKS/IK).

V mnohých prípadoch je stabilná teplota a optimálna klíma prostredia rozhodujúca pre výkonnosť, pohodu a prevádzkovú bezpečnosť. S individuálnou a výkonnou chladiacou technikou WOLF dostanete efektívne kompletné riešenia, ktoré umožňujú dokonalú kombináciu investičných a prevádzkových nákladov, priestorovo úsporné zabudovanie a prevádzkovú bezpečnosť.

O vysokú kvalitu a flexibilitu všetkých individuálnych požiadaviek používateľa sa priebežne stará oddelenie chladenia WOLF. Pri projektovaní, realizácii a starostlivosti o vaše chladiace zariadenia sa môžete plne spoľahnúť na kompetentného a silného partnera!

TECHNIKA CHLADIACEHO A TEPELNÉHO ČERPADLA Podľa želania buď plynulo alebo viacstupňovo regulované kompresorové ústrojenstvo (DR/IKS/IK).

Ako systémovému profesionálovi vám Wolf ponúka najrôznejšie varianty vyhotovenia KG Top s technikou chladiaceho a tepelného čerpadla:
 • Chladiace agregáty na chladenie alebo odvlhčovanie.
 • Kompletne integrované chladenie s kondenzačným registrom v odpadovom vzduchu alebo s externým kondenzátorom.
 • Interné alebo externé chladiarenské rozvody podľa zákazníkom špecifikovanej zostavy.
 • Jednotky s prepínaním tepelného čerpadla na chladenie/vykurovanie.
 • Využitie odpadového tepla v prívode vzduchu pri odvlhčovacích jednotkách (dohrievací register).
 • Tepelné čerpadlá v odvode vzduchu na prenos odpadového tepla do vodného média.
 • Špeciálna jednotka do priestorov s celoročným termickým zaťažením.
 • Jednotky do plavární s bazénovým kondenzátorom a bez neho.

„Cool" výhody na jednom mieste

Chladiace zariadenie je kompletne zabudované v hlukovo izolovanej prázdnej komore KG Top v odvode vzduchu centrálnej vetracej jednotky. Dodatočne sa dajú bez problémov doplniť aj jednotky iných značiek. Integrované chladiace zariadenia WOLF majú veľké výhody, ktoré by ste mali zohľadniť pri projektovaní.

 • Vyladené chladiace a regulačné komponenty
 • Jasné hranice záruky, najmä v spojení s rozvádzačom celej jednotky WOLF.
 • Systémy s plynulou reguláciou výkonu (technológia Digital-Scroll resp. frekvenčný menič).
 • Vysoké parametre výkonu (EER/COP) a účinnosti.
 • Žiadne straty energie vodou ako včleneným médiom.
 • Kombinácia s adiabatickým chladením odvodom vzduchu.
 • Úspora miesta – na výrobu chladu nie je potrebná vonkajšia jednotka.
 • Vnútorné jednotky – nie je potrebná žiadna technika na streche (pamiatková ochrana).
 • Ošetrenie prúdu vonkajšieho vzduchu pri nutnej hygiene.
 • Kompresor v prúde vzduchu – optimálne chladenie kompresora.
 • Zostava kompresora v samostatnej komore na uľahčenie údržby počas prevádzky (ponuka).
 • Chladiarenské rozvody namontované pri výrobe alebo na mieste inštalácie.
 • Údržba zabezpečená výrobcom.

DR ZOSTAVA KOMPRESORA S KOMPRESOROM DIGITAL SCROLL, PLYNULOU REGULÁCIOU VÝKONU V CELOM ROZSAHU

Chladiaci agregát vo výkonovom rozsahu 10 - 30 kW.

Kompresor/zostava kompresora sú namontované na tlmičoch vibrácií. Sú zostavené do kompaktnej jednotky vrátane uzatváracích ventilov nasávania, výtlaku a ohrevu kľukovej vane, so zberačom chladiva, sušičom chladiva, priezorom, vysoko-/nízkotlakovým spínačom a elektronickým alebo termostatickým expanzným ventilom.

Pri viacerých kompresoroch v chladiacom okruhu sú jednotky okrem toho vybavené systémom regulácie oleja, tlakovo preskúšané a vyvákuované a dodávajú sa naplnené ochranným plynom. Chladiace agregáty WOLF majú bezpečnostné zariadenie podľa UVV/VGB 20 a boli postavené a schválené podľa platných noriem a predpisov.

Rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, skriňa z oceľového plechu, nasadené dvere s gumeným tesnením a otočným uzáverom, lakovanie RAL 7035, ochrany, poistky atď. na montážnej doske s kanálmi na elektroinštaláciu, hlavným vypínačom a kontrolkami na dverách s flexibilným káblovým pripojením, kompletne zmontovaný a čiastočne nakáblovaný. Schválený podľa VDE 0660 časť 500, EN 60439-1.

Konečná montáž chladiarenských rozvodov, elektrického pripojenia chladiarenských komponentov na rozvádzač chladenia a uvedenie zostavy kompresora do prevádzky na mieste inštalácie s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

 • Všetky komponenty patriace k zostave kompresora sú výrobcom zostavené do kompletného funkčného celku.
 • Precízna regulácia teploty a efektívna prevádzka.
 • Zostava kompresora s reguláciou výkonu s veľmi nízkou hranicou regulácie v čiastočnom zaťažení (až do 10 %).
 • Kompletné bezpečnostné istenie s kontrolou vysokého a nízkeho tlaku.
 • Spínanie pri poklese zaťaženia sa dá realizovať cez rozvádzač celého zariadenia WOLF.
 • Jednoduchá mechanika a tým odolná, bezporuchová prevádzka.

IK ZOSTAVA KOMPRESORA S PIESTOVÝMI KOMPRESORMI, VIACSTUPŇOVÝMI (4/6/8 PODĽA VEĽKOSTI TYPU).

Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 30 - 350 kW. Variantne sa dá vyhotoviť ako reverzibilné tepelné čerpadlo.

Kompresor/zostava kompresora sú namontované na tlmičoch vibrácií. Sú zostavené do kompaktnej jednotky vrátane uzatváracích ventilov nasávania, výtlaku a ohrevu kľukovej vane, so zberačom chladiva, sušičom chladiva, priezorom, vysoko-/nízkotlakovým spínačom a elektronickým alebo termostatickým expanzným ventilom.
Pri viacerých kompresoroch v chladiacom okruhu sú jednotky okrem toho vybavené systémom regulácie oleja. Tlakovo sú preskúšané a vyvákuované a dodávajú sa naplnené ochranným plynom. Bezpečnostné zariadenie podľa UVV/VGB 20. Postavené a schválené podľa platných noriem a predpisov.

Rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, skriňa z oceľového plechu, nasadené dvere s gumeným tesnením a otočným uzáverom, lakovanie RAL 7035, ochrany, poistky atď. na montážnej doske s kanálmi na elektroinštaláciu, hlavným vypínačom a kontrolkami na dverách s flexibilným káblovým pripojením, kompletne zmontovaný a čiastočne nakáblovaný. Schválený podľa VDE 0660 časť 500, EN 60439-1.

Konečná montáž chladiarenských rozvodov, elektrického pripojenia chladiarenských komponentov na rozvádzač chladenia a uvedenie zostavy kompresora do prevádzky na mieste inštalácie s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

 • Všetky komponenty patriace k zostave kompresora sú výrobcom zostavené do kompletného funkčného celku.
 • Stupňová regulácia teploty a efektívna prevádzka.
 • 4-/6- alebo 8 stupňová zostava kompresora.
 • Spínanie pri poklese zaťaženia je už integrované v rozvádzači chladenia.
 • Komunikácia s celkovou reguláciou Wolf cez bus.
 • Samonosný základový rám – časť kompresora musí byť pri preprave rozložená, zostava kompresora sa dodáva aj samostatne ako jednotlivé komponenty.

IKS ZOSTAVA KOMPRESORA S PIESTOVÝMI KOMPRESORMI, PLYNULÁ REGULÁCIA VO VÝKONOVOM ROZSAHU

Chladiace agregáty vo výkonovom rozsahu 30-130 kW. Variantne sa dá vyhotoviť ako reverzibilné tepelné čerpadlo.

Kompresor/zostava kompresora je namontovaná na tlmičoch vibrácií. Sú zostavené do kompaktnej jednotky vrátane uzatváracích ventilov nasávania, výtlaku a ohrevu kľukovej vane, so zberačom chladiva, sušičom chladiva, priezorom, vysoko-/nízkotlakovým spínačom a elektronickým alebo termostatickým expanzným ventilom.
Pri viacerých kompresoroch v chladiacom okruhu sú jednotky okrem toho vybavené systémom regulácie oleja. Tlakovo sú preskúšané a vyvákuované a dodávajú sa naplnené ochranným plynom. Bezpečnostné zariadenie podľa UVV/VGB 20. Postavené a schválené podľa platných noriem a predpisov.

Rozvádzač na prevádzku chladiaceho agregátu, skriňa z oceľového plechu, nasadené dvere s gumeným tesnením a otočným uzáverom, lakovanie RAL 7035, ochrany, poistky atď. na montážnej doske s kanálmi na elektroinštaláciu, hlavným vypínačom a kontrolkami na dverách s flexibilným káblovým pripojením, kompletne zmontovaný a čiastočne nakáblovaný. Schválený podľa VDE 0660 časť 500, EN 60439-1.

Konečná montáž chladiarenských rozvodov, elektrického pripojenia chladiarenských komponentov na rozvádzač chladenia a uvedenie zostavy kompresora do prevádzky na mieste inštalácie s tlakovou skúškou, protokolom o uvedení do prevádzky a zaškolením prevádzkovateľa.

 • Všetky komponenty patriace k zostave kompresora sú výrobcom zostavené do kompletného funkčného celku.
 • Precízna regulácia teploty a efektívna prevádzka.
 • Zostava kompresora s reguláciou výkonu s veľmi nízkou hranicou regulácie v čiastočnom zaťažení (až do 20 %).
 • Kompletné bezpečnostné istenie s kontrolou vysokého a nízkeho tlaku.
 • Spínanie pri poklese zaťaženia je už integrované v rozvádzači chladenia.
 • Systém kontroly oleja a regulačný systém.
 • Samonosný základový rám – časť kompresora musí byť pri preprave rozložená, zostava kompresora sa dodáva aj samostatne ako jednotlivé komponenty.