SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

WOLF VYSOKO VÝKONNÝ SYSTÉM
SO SPOLOČNÝM KVAPALINOVÝM OKRUHOM HKVS

Vždy, keď je nevyhnutné stopercentne oddeliť prívod a odvod vzduchu.

Oblasť použitia zariadení HKVS je predovšetkým v VZT systémoch, v ktorých sa zariadenia na prívod a na odvod vzduchu zostavili na mieste oddelene. Typické využitie je v nemocniciach, lekárňach alebo čistých priestoroch. Medzi ďalšie zvláštnosti systémov HKVS patrí aj multifunkčné použitie výmenníkov tepla (primiešavanie teplej alebo studenej vody). Pre efektívnosť zariadení HKVS je rozhodujúca logika regulácie a kvalita použitých komponentov, čo nie je pri žiadnej inej rekuperačnej technike.

Pri vývoji systémov HKV kládol Wolf veľký dôraz na prísny výber komponentov. Vo vlastných testovacích laboratóriách sa intenzívne skúšali napríklad zabudované výmenníky tepla. Pri zariadeniach HKVS značky WOLF s vlastnou naprogramovanou logikou regulácie sa pred uvedením na trh testovala ich hospodárnosť počas dvoch kompletných vykurovacích sezón a podľa výsledkov testu ich WOLF až do uvedenia na trh priebežne optimalizoval.

WOLF VYSOKO VÝKONNÝ SYSTÉM SO SPOLOČNÝM KVAPALINOVÝM OKRUHOM HKVS
SO SPOLOČNÝM KVAPALINOVÝM OKRUHOM HKVS

Rekuperácia energie systémom WOLF so spoločným kvapalinovým okruhom prebieha prenosom energie na výmenník tepla v odvode vzduchu. Pritom zohrievaná/chladená teplonosná kvapalina zohrieva/chladí výmenník tepla v prívode vzduchu a tu odovzdáva energiu.

  • Účinnosť do cca 70 %.
  • Odvádzaný a vonkajší vzduch sú od seba celkom oddelené.
  • Prenos opotrebovaného vzduchu do prívodu vzduchu nie je možný.
  • Optimálny rekuperačný systém na dodatočné vybavenie starých zariadení.
  • Multifunkčné použitie doplnkovej energie (vykurovanie/chladenie).
  • Funkcia ochrany proti námraze.
  • Absolútne bez silikónov.
  • Hygienicky bezchybný (podľa DIN 1946/T4).