SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

ZÍSKAŤ EFEKTÍVNE TEPELNÚ ENERGIU
ROTAČNÉ VÝMENNÍKY TEPLA

Flexibilná rekuperácia tepla nenáročná na miesto

Rotačné výmenníky tepla patria do systémov regeneratívneho spätného získavania tepla (SZT). Dajú sa využiť v celom rozsahu prietokov vzduchu. Ich výhoda: na malom priestore prenášajú vysoké rekuperačné výkony, sú neprekonateľné predovšetkým v oblasti väčších prietokov vzduchu. Rotory sú univerzálne použiteľné vďaka zvláštnej konštrukcii, ktorú predstavuje nosný materiál, konštrukčná hĺbka, výška zvlnenia a priemer ako voliteľné parametre. Spätné získavanie energie s prenosom alebo bez prenosu vlhkosti závisí od voľby nosného materiálu ako aj od jeho povrchovej úpravy.

KONDENZAČNÝ ROTAČNÝ VÝMENNÍK TEPLA

Kondenzačný rotor pozostáva z akumulačnej hmoty, ktorá prenáša teplo. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Polovica rotora sa nachádza v odvode vzduchu, druhá polovica v prívode vzduchu. V zimnej prevádzke sa ním zohrieva akumulačná hmota v prúde odvádzaného vzduchu. Pomalým otáčaním rotora okolo stredovej osi sa tepelná energia odovzdáva čerstvému privádzanému vzduchu, ktorý sa tým zohrieva.

 • Účinnosť do 85 %.
 • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore.
 • Veľa oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite.
 • Plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora.
 • Letný obtok zastavením rotora.
 • Nízka tlaková strata.
 • Samočistiaci efekt daný spôsobom prevádzky.
 • Kontinuálna prevádzka, lebo nie je potrebný bajpas na odmrazovanie.

ENTALPICKÝ ROTOR
ROTAČNÝ VÝMENNÍK TEPLA

Akumulačná hmota rotora má hygroskopický povrch a podporuje okrem prenosu energie aj prenos vlhkosti. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Polovica rotora sa nachádza v odvode vzduchu, druhá polovica v prívode vzduchu. V zimnej prevádzke sa ním zohrieva akumulačná hmota v prúde odvádzaného vzduchu. Hygroskopický povrch rotora súčasne prijíma vznikajúcu vodnú paru. Pomalým otáčaním rotora sa tepelná energia a vodná para odovzdáva studenému, suchému a čerstvému privádzanému vzduchu.

 • Účinnosť do 85%.
 • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore.
 • Možnosť prenosu vlhkosti.
 • Veľa oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite.
 • Plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora.
 • Letný obtok zastavením rotora.
 • Nízka tlaková strata.
 • Samočistiaci efekt daný spôsobom prevádzky.
 • Kontinuálna prevádzka, lebo nie je potrebný bajpas na odmrazovanie.

SORPČNÝ ROTOR
ROTAČNÝ VÝMENNÍK TEPLA

Akumulačná hmota sorpčného rotora má hygroskopický povrch a umožňuje celoročný prenos tepla a vlhkosti. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Polovica rotora sa nachádza v odvode vzduchu, druhá polovica v prívode vzduchu. V zimnej prevádzke sa ním zohrieva akumulačná hmota v prúde odvádzaného vzduchu. Súčasne hygroskopický povrch rotora prijíma vznikajúcu vodnú paru. Pomalým otáčaním rotora sa tepelná energia a vodná para odovzdáva studenému, suchému a čerstvému privádzanému vzduchu. Tento proces funguje aj v opačnom smere. Preto je sorpčný rotor najvhodnejší do letnej prevádzky. S týmto prevádzkovým režimom sa dá mimoriadne ušetriť na drahej chladiacej energii.

 • Účinnosť do 85%.
 • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore.
 • Možnosť prenosu vlhkosti/odvlhčovania.
 • Veľa oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite.
 • Plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora.
 • Letný obtok zastavením rotora.
 • Chladenie v letnej prevádzke.
 • Nízka tlaková strata.
 • Samočistiaci efekt daný spôsobom prevádzky.
 • Kontinuálna prevádzka, lebo nie je potrebný bajpas na odmrazovanie.