SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

ZÍSKAŤ EFEKTÍVNE TEPELNÚ ENERGIU
DOSKOVÉ VÝMENNÍKY TEPLA WOLF

Optimálne riešenie VZT jednotiek s rekuperáciou tepla v oblasti malých a stredných prietokov vzduchu.

Doskové výmenníky tepla patria do systémov spätného získavania tepla (WRG). Využívajú sa predovšetkým vo vzduchotechnických zariadeniach (VZT) s malými a strednými prietokmi vzduchu. Doskové výmenníky tepla sú mimoriadne vhodné tam, kde sa vyžaduje robustnosť, nízke náklady na údržbu a vysoká účinnosť, no zároveň treba vylúčiť prenos vlhkosti do prívodu vzduchu.

Využiť technicky a hospodárne už raz vyrobené teplo alebo chlad je nielen ekologické a udržateľné, ale aj veľmi výhodný obchod pre prevádzkovateľa a investora VZT zariadení.

 • Účinnosť do 90%.
 • Bezporuchové, s nízkymi nákladmi na údržbu, keďže nemajú pohyblivé diely.
 • Neprenášajú vlhkosť ani zápach.
 • Plynulá regulácia výkonu bajpasom.
 • Dá sa využiť letný obtok zabudovaným bajpasom.
 • Vhodný na adiabatické chladenie odvodom vzduchu.
 • Funkcia ochrany pred námrazou.
 • Vysoká protikorózna odolnosť špeciálnych hliníkových dosiek.
 • Absolútne bez silikónov.
 • Veľmi vysoká úroveň hygieny. 

Využiť technicky a hospodárne už raz vyrobené teplo alebo chlad je nielen ekologické a udržateľné, ale aj veľmi výhodný obchod pre prevádzkovateľa a investora VZT zariadení. Vysoko efektívne doskové výmenníky tepla WOLF s účinnosťou rekuperácie tepla do 80 % sa vyznačujú najmä veľmi vysokou prevádzkovou bezpečnosťou, veľmi nízkymi obstarávacími nákladmi pri menších a stredných prietokoch vzduchu.

 • Účinnosť do 80%.
 • Bezporuchové, s nízkymi nákladmi na údržbu, keďže nemajú pohyblivé diely.
 • Neprenášajú vlhkosť ani zápach.
 • Plynulá regulácia výkonu bajpasom.
 • Dá sa využiť letný obtok zabudovaným bajpasom.
 • Vhodný na adiabatické chladenie odvodom vzduchu.
 • Integrovaná cirkulácia vzduchu.
 • Funkcia ochrany pred námrazou.
 • Nízke tlakové straty.
 • Teplotná odolnosť do 90°C.
 • Vysoká protikorózna odolnosť špeciálnych hliníkových dosiek
 • Absolútne bez silikónov.
 • Veľmi vysoká úroveň hygieny.